โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 กิจกรรม

โครงการ Start up แฟร์
เสาร์ 17 มิถุนายน 2560 - เสาร์ 17 มิถุนายน 2560

สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ อาคารวิทยบริการ
ผู้รับผิดชอบ : โครงการ Start up แฟร์
>> อ่านต่อ


ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ 2560
จันทร์ 12 มิถุนายน 2560 - จันทร์ 12 มิถุนายน 2560

สถานที่ : อาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ : งานพยาบาล
>> อ่านต่อ


กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา “พะเยาเกมส์” ครั้งที่ 36
ศุกร์ 9 มิถุนายน 2560 - ศุกร์ 16 มิถุนายน 2560

สถานที่ : มหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยพะเยา
>> อ่านต่อ


สภากาแฟอุตสาหการ
อังคาร 6 มิถุนายน 2560 - อังคาร 6 มิถุนายน 2560

สถานที่ : คณะวิศวกรรมอุตสาหการ
ผู้รับผิดชอบ : คณะวิศวกรรมอุตสาหการ
>> อ่านต่อ


เปิดภาคเรียน 1/2560
จันทร์ 29 พฤษภาคม 2560 - จันทร์ 29 พฤษภาคม 2560

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ :
>> อ่านต่อ


ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2560
ศุกร์ 26 พฤษภาคม 2560 - ศุกร์ 26 พฤษภาคม 2560

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ : งานกิจการนักศึกษา
สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ คลิก >> อ่านต่อ


อบรมพัฒนาบุคลากรทางด้านวิชาการ
จันทร์ 22 พฤษภาคม 2560 - พุธ 24 พฤษภาคม 2560

สถานที่ : บธ.2102
ผู้รับผิดชอบ : งานพัฒนาบุคลากร
>> อ่านต่อ


ร้านค้าสกหารจำหน่ายชุดนักศึกษา
จันทร์ 15 พฤษภาคม 2560 - จันทร์ 15 พฤษภาคม 2560

สถานที่ : ใต้ถุนอาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (ร้านค้าสหการ)
ผู้รับผิดชอบ : ร้านค้าสหการ
>> อ่านต่อ


เรียนปรับพื้นฐาน นักศึกษาใหม่ 2560
จันทร์ 15 พฤษภาคม 2560 - พฤหัสบดี 18 พฤษภาคม 2560

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ : งานทะเบียนและวัดผล
กำหนดการเรียนปรับพื้นฐานให้นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ทุกคน มารายงานตัวและลงทะเบียนก่อนเข้าเรียนวิชาปรับพื้นฐานในวันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00 – 08.30 น. >> อ่านต่อ


จำหน่ายชุดนักศึกษาและถ่ายรูปนักศึกษาใหม่
จันทร์ 15 พฤษภาคม 2560 - อาทิตย์ 21 พฤษภาคม 2560

สถานที่ : ร้านค้าสหการ เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ : ร้านค้าสหการ เชียงราย
>> อ่านต่อ


Count Activity : 161 - 170 ทั้งหมด 205

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา