โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 กิจกรรม

ประกาศเลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
อังคาร 16 สิงหาคม 2565 - อังคาร 16 สิงหาคม 2565

สถานที่ : หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
>> อ่านต่อ


เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 65 รอบที่ 3
จันทร์ 2 พฤษภาคม 2565 - อังคาร 10 พฤษภาคม 2565

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ :
>> อ่านต่อ


เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 65 รอบที่ 2
อังคาร 15 มีนาคม 2565 - อังคาร 15 มีนาคม 2565

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ :
>> อ่านต่อ


สอบกลางภาค 2/2564
จันทร์ 3 มกราคม 2565 - อาทิตย์ 9 มกราคม 2565

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ : งานวิชาการและทะเบียน
>> อ่านต่อ


วันสุดท้ายของการรักษาสภาพนักศึกษา
พุธ 8 ธันวาคม 2564 - พุธ 8 ธันวาคม 2564

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ : งานวิชาการและทะเบียน
>> อ่านต่อเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 65 รอบที่ 1
พุธ 1 ธันวาคม 2564 - พุธ 1 ธันวาคม 2564

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ :
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม รับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 https://entrance.rmutl.ac.th >> อ่านต่อ


การประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2 /2565 The Virtual International Conference on Science and Agricultural Technology for students (VICSAT 2022)
ศุกร์ 19 พฤศจิกายน 2564 - พฤหัสบดี 17 มีนาคม 2565

สถานที่ : ระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ Microsoft Teams
ผู้รับผิดชอบ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
The Virtual International Conference on Science and Agricultural Technology for students (VICSAT 2022) การประชุมวิชาการนานาชาติ เสมือนจริงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2 /2565 >> อ่านต่อ


เปิดภาคเรียนที่ 2/2564
จันทร์ 8 พฤศจิกายน 2564 - จันทร์ 8 พฤศจิกายน 2564

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ :
>> อ่านต่อ


กฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2564
ศุกร์ 5 พฤศจิกายน 2564 - เสาร์ 6 พฤศจิกายน 2564

สถานที่ : วัดสถารศ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา น่าน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ร่วมแรงร่วมใจร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐินสามัคคี ทั้งนี้เพื่อนำปัจจัยดังกล่าวไปใช้ในการก่อสร้างวัตถุถาวรใช้ทำนุบำรุงเสนาสนะ และเป็นทุนการศึกษาสำหรับพระภิกษุ สามเณร ต่อไป   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางเฟสบุ๊คแฟนเพจ มทร.ล้านนา น่าน หรือ แผน... >> อ่านต่อ


Count Activity : 1 - 10 ทั้งหมด 208

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา