โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 กิจกรรม


กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
พุธ 17 กรกฎาคม 2567 - พุธ 17 กรกฎาคม 2567

สถานที่ : อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้รับผิดชอบ : หน่วยวัฒนธรรมศึกษา
>> อ่านต่อ
โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2567
พุธ 10 กรกฎาคม 2567 - พุธ 10 กรกฎาคม 2567

สถานที่ : อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา
>> อ่านต่อ


กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง RMUTL CR 2024
ศุกร์ 5 กรกฎาคม 2567 - ศุกร์ 5 กรกฎาคม 2567

สถานที่ : สนามฟุตบอล
ผู้รับผิดชอบ : สโมสรนักศึกษาส่วนกลาง
>> อ่านต่อ


โครงการสรงน้ำพระเจ้าทันใจและบำเพ็ญประโยชน์ และกิจกรม Big Cleaning Day
ศุกร์ 5 กรกฎาคม 2567 - ศุกร์ 5 กรกฎาคม 2567

สถานที่ : ลานธรรมพระเจ้าทันใจ และ อาคารคณะบริหารธุรกิจฯ
ผู้รับผิดชอบ : สโมสรนักศึกษาส่วนกลาง
>> อ่านต่อ


โครงการน้อมกตัญญูบูชาคณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์
พฤหัสบดี 4 กรกฎาคม 2567 - พฤหัสบดี 4 กรกฎาคม 2567

สถานที่ : คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ : สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
>> อ่านต่อ


โครงการไหว้พระวิษณุกรรมและไหว้ครูช่าง
พฤหัสบดี 4 กรกฎาคม 2567 - พฤหัสบดี 4 กรกฎาคม 2567

สถานที่ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ : สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
>> อ่านต่อ


โครงการพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่
พฤหัสบดี 4 กรกฎาคม 2567 - พฤหัสบดี 4 กรกฎาคม 2567

สถานที่ : อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้รับผิดชอบ : งานกิจการนักศึกษา
>> อ่านต่อ


Count Activity : 1 - 10 ทั้งหมด 468

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา