โลโก้เว็บไซต์ แผนที่และอาคารสถานที่ มทร.ล้านนา เชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

แผนที่และอาคารสถานที่ มทร.ล้านนา เชียงราย


     1 ป้ายหน้ามหาวิทยาลัยฯ
     2 ทางเข้ามหาวิทยาลัยฯ
     3 สนามกีฬากลาง
     4 อาคารอัฒจรรย์
     5 อาคารยิมเนเซียม
     6 สำนักงานศูนย์วัฒนธรรม
     7 อาคารสำนักงานบริหาร
     8 โรงจอดรถ
     9 โรงประปา
     10 อาคารปฏิบัติการไฟฟ้า
     11 คณะวิศวกรรมศาสตร์
     12 บ้านพักข้าราชการ
     13 บ้านพักแบบแฟลต 1
     14 บ้านพักแบบแฟลต 2
     15 บ้านพัก/หอพัก
     16 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
     17 อาคารวิศวกรรมอุตสาหการ
     18 อาคารวิศวกรรมโยธา

ดาวน์โหลดแผนที่ขนาดใหญ่กดที่นี่

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา