โลโก้เว็บไซต์ หอพักนักศึกษา(ชาย) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

หอพักนักศึกษา(ชาย)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 13 มิถุนายน 2566 โดย มทร.ล้านนา เชียงราย

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา