โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 กิจกรรม

สมัครทางไปรษณีย์ รอบ1: TCAS 1 Portfolio
เสาร์ 1 ธันวาคม 2561 - อาทิตย์ 30 ธันวาคม 2561

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ :
>> อ่านต่อ


สมัครออนไลน์
เสาร์ 1 ธันวาคม 2561 - พฤหัสบดี 10 มกราคม 2562

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ :
>> อ่านต่อ


สอบปลายภาค
จันทร์ 22 ตุลาคม 2561 - อาทิตย์ 28 ตุลาคม 2561

สถานที่ : งานทะเบียน
ผู้รับผิดชอบ : งานทะเบียน
>> อ่านต่อ


สอบกลางภาค
จันทร์ 20 สิงหาคม 2561 - อาทิตย์ 26 สิงหาคม 2561

สถานที่ : งานทะเบียน
ผู้รับผิดชอบ : งานทะเบียน
>> อ่านต่อวันสุดท้ายของการรักษาสภาพนักศึกษา
อังคาร 24 กรกฎาคม 2561 - อังคาร 24 กรกฎาคม 2561

สถานที่ : งานทะเบียน
ผู้รับผิดชอบ : งานทะเบียน
>> อ่านต่อ


กิจกรรม Group Discussion กับวิทยากร Professor Eric H Kesster, Ph.D จาก Pace University, USA
พฤหัสบดี 19 กรกฎาคม 2561 - พฤหัสบดี 19 กรกฎาคม 2561

สถานที่ : ห้องนวัตกรรม ชั้น 6 อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ : คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
>> อ่านต่อ


ยื่นคำร้องลงทะเบียนเกิน 22หน่วยกิต
จันทร์ 9 กรกฎาคม 2561 - ศุกร์ 13 กรกฎาคม 2561

สถานที่ : งานทะเบียน
ผู้รับผิดชอบ : งานทะเบียน
>> อ่านต่อ


น.ศ.61 ยื่นคำร้องเทียบโอนผลการเรียน
จันทร์ 25 มิถุนายน 2561 - อังคาร 24 กรกฎาคม 2561

สถานที่ : งานทะเบียน
ผู้รับผิดชอบ : งานทะเบียน
น.ศ.61 ยื่นคำร้องเทียบโอนผลการเรียน >> อ่านต่อ


ยื่นคำร้องเปิดกลุ่มเรียน
จันทร์ 25 มิถุนายน 2561 - พฤหัสบดี 28 มิถุนายน 2561

สถานที่ : งานทะเบียน
ผู้รับผิดชอบ : งานทะเบียน
ยื่นคำร้องเปิดกลุ่มเรียนเพิ่มเติม >> อ่านต่อ


Count Activity : 101 - 110 ทั้งหมด 205

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา