โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 กิจกรรม

สวดมนต์ ปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ)
พุธ 13 กันยายน 2560 - พุธ 13 กันยายน 2560

สถานที่ : ลานธรรมพระเจ้าทันใจ มทร.ล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนธรรมศึกษาเชียงราย
>> อ่านต่อ


การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน
อังคาร 12 กันยายน 2560 - พุธ 13 กันยายน 2560

สถานที่ : ห้องประชุม 1
ผู้รับผิดชอบ : สนง.ประกันฯ
>> อ่านต่อ


งานแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560
พุธ 6 กันยายน 2560 - พุธ 6 กันยายน 2560

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา เชียงราย
>> อ่านต่อ


ข่วงวัฒนธรรม
พุธ 6 กันยายน 2560 - พุธ 6 กันยายน 2560

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนธรรมเชียงราย
>> อ่านต่อ


สวดมนต์ ปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ)
อังคาร 5 กันยายน 2560 - อังคาร 5 กันยายน 2560

สถานที่ : ลานธรรมพระเจ้าทันใจ มทร.ล้านนา ชร.
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา
>> อ่านต่อ


สภากาแฟ คณะวิศวกรรมโยธา
อังคาร 5 กันยายน 2560 - อังคาร 5 กันยายน 2560

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ : คณะวิศวกรรมโยธา
>> อ่านต่อ


แถลงนโยบายอธิการบดี
พุธ 30 สิงหาคม 2560 - พุธ 30 สิงหาคม 2560

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ :
>> อ่านต่อ


สวดมนต์ ปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ)
อังคาร 29 สิงหาคม 2560 - อังคาร 29 สิงหาคม 2560

สถานที่ : ลานธรรมพระเจ้าทันใจ มทร.ล้านนา ชร.
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนธรรรมศึกษาเชียงราย
>> อ่านต่อ


ร่วมบริจาคโลหิต
พุธ 23 สิงหาคม 2560 - พุธ 23 สิงหาคม 2560

สถานที่ : ลาน อาคารบริหารธุรกิจ
ผู้รับผิดชอบ : งานพยาบาล
>> อ่านต่อ


Thailand Research Expo 2017 : มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ
พุธ 23 สิงหาคม 2560 - อาทิตย์ 27 สิงหาคม 2560

สถานที่ : ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
ผู้รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนา
Thailand Research Expo 2017 : มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานครWebsite: http://researchexpo.nrct.go.th >> อ่านต่อ


Count Activity : 321 - 330 ทั้งหมด 437

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา