โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 กิจกรรม

ลงทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายวิชา
จันทร์ 25 มิถุนายน 2561 - อาทิตย์ 8 กรกฎาคม 2561

สถานที่ : งานทะเบียน
ผู้รับผิดชอบ : งานทะเบียน
>> อ่านต่อ


นักศึกษาพิมพ์บัตรลงทะเบียน
จันทร์ 25 มิถุนายน 2561 - พุธ 11 กรกฎาคม 2561

สถานที่ : งานทะเบียน
ผู้รับผิดชอบ : งานทะเบียน
>> อ่านต่อ


เปิดภาคเรียนการศึกษา 2561
จันทร์ 25 มิถุนายน 2561 - จันทร์ 25 มิถุนายน 2561

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ :
>> อ่านต่อ


ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
จันทร์ 18 มิถุนายน 2561 - จันทร์ 18 มิถุนายน 2561

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ :
>> อ่านต่อ


รายงานตัวนักศึกษาใหม่ 2561
ศุกร์ 15 มิถุนายน 2561 - ศุกร์ 15 มิถุนายน 2561

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ :
>> อ่านต่อ


สอบสัมภาษณ์ รอบ 5
เสาร์ 2 มิถุนายน 2561 - เสาร์ 2 มิถุนายน 2561

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ :
>> อ่านต่อ


ชำระค่าลงทะเบียน รอบ 3 ล้านนา รับตรง
พฤหัสบดี 17 พฤษภาคม 2561 - อาทิตย์ 20 พฤษภาคม 2561

สถานที่ : มทร.ล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา เชียงราย
>> อ่านต่อ


ยืนยันสิทธิ์ clearing house รอบ 3 ล้านนา รับตรง
ศุกร์ 11 พฤษภาคม 2561 - อาทิตย์ 13 พฤษภาคม 2561

สถานที่ : มทร.ล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา เชียงราย
>> อ่านต่อ


สอบสัมภาษณ์ รอบ 3 ล้านนา รับตรง
เสาร์ 5 พฤษภาคม 2561 - เสาร์ 5 พฤษภาคม 2561

สถานที่ : มทร.ล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา เชียงราย
>> อ่านต่อ


ประกาศผลสอบข้อเขียน รอบ 3 ล้านนา รับตรง
อังคาร 1 พฤษภาคม 2561 - อังคาร 1 พฤษภาคม 2561

สถานที่ : มทร.ล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา เชียงราย
>> อ่านต่อ


Count Activity : 111 - 120 ทั้งหมด 205

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา