โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 กิจกรรม

สมัครออนไลน์ รอบ2: TCAS 2 โควตา
พฤหัสบดี 14 กุมภาพันธ์ 2562 - พฤหัสบดี 14 มีนาคม 2562

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ :
>> อ่านต่อ


7:00 น. ณ สนามหญ้าหน้าอาคารสำนักบริหาร มทร.ล้านา ชร. ขอให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการเดินเทิดพระเกียรติ ราชมงคลล้านนา เชียงราย 2562
พุธ 13 กุมภาพันธ์ 2562 - พุธ 13 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ :
>> อ่านต่อ


วันสุดท้ายการถอดรายวิชาโดยได้รับระดับคะแนน W 2/2561
ศุกร์ 8 กุมภาพันธ์ 2562 - ศุกร์ 8 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ :
>> อ่านต่อ


ทุกวันพุธ ลงกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ: เต้นแอโรบิค ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-เดือนพฤษาคม 2562 เวลา 16:00-17:00น. ณ โรงอาหารเก่า มทร.ล้านนา ชร.
พุธ 6 กุมภาพันธ์ 2562 - พฤหัสบดี 28 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ :
>> อ่านต่อ


ชำระเงินค่าลงทะเบียนดาวน์โหลดใบชำระเงินออนไลน์ นักศึกษาใหม่ รอบ1: TCAS 1 Portfolio
พุธ 6 กุมภาพันธ์ 2562 - อาทิตย์ 10 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่ : มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ :
>> อ่านต่อ


ยืนยันสิทธ์ Clearing House รอบ1: TCAS 1 Portfolio
พุธ 30 มกราคม 2562 - พฤหัสบดี 31 มกราคม 2562

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ :
>> อ่านต่อ


สวท. ส่งข้อมูลให้ ทปอ. รอบ1: TCAS 1 Portfolio
เสาร์ 26 มกราคม 2562 - เสาร์ 26 มกราคม 2562

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ :
>> อ่านต่อ


ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาใหม่ รอบ1: TCAS 1 Portfolio
พฤหัสบดี 24 มกราคม 2562 - พฤหัสบดี 24 มกราคม 2562

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ :
>> อ่านต่อ


นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในระบบทะเบียนกลาง ครั้งที่1 2/2561
จันทร์ 21 มกราคม 2562 - ศุกร์ 1 มีนาคม 2562

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ :
>> อ่านต่อ


สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาใหม่ รอบ1: TCAS 1 Portfolio
อาทิตย์ 20 มกราคม 2562 - อาทิตย์ 20 มกราคม 2562

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ :
>> อ่านต่อ


Count Activity : 91 - 100 ทั้งหมด 205

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา