โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 กิจกรรม

วันปิดภาคการศึกษา 2/2561
จันทร์ 25 มีนาคม 2562 - จันทร์ 25 มีนาคม 2562

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ :
>> อ่านต่อ


วันที่สำเร็จการศึกษา 2/2561
อาทิตย์ 24 มีนาคม 2562 - อาทิตย์ 24 มีนาคม 2562

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ :
>> อ่านต่อ


สมัครด้วยตนเอง เฉพาะกลุ่มนักกีฬาและกิจกรรม เท่านั้น รอบ2: TCAS 2 โควตา
พุธ 20 มีนาคม 2562 - พุธ 20 มีนาคม 2562

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ :
>> อ่านต่อสมัครด้วยตนเอง รอบ2: TCAS 2 โควตา
อังคาร 19 มีนาคม 2562 - อังคาร 19 มีนาคม 2562

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ :
>> อ่านต่อ


สอบปลายภาค 2/2561
จันทร์ 18 มีนาคม 2562 - อาทิตย์ 24 มีนาคม 2562

สถานที่ : มหาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ :
>> อ่านต่อ


ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เวลา 8:00-12:00 ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารสำนักศึกงานบริหาร มทร.ล้านนา ชร.
ศุกร์ 15 มีนาคม 2562 - ศุกร์ 15 มีนาคม 2562

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ :
>> อ่านต่อ


สัปดาห์สอนทบทวน/สอนชดเชย 2/2561
จันทร์ 11 มีนาคม 2562 - อาทิตย์ 17 มีนาคม 2562

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ :
>> อ่านต่อ


นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในระบบทะเบียนกลาง ครั้งที่2 2/2561
จันทร์ 11 มีนาคม 2562 - อาทิตย์ 17 มีนาคม 2562

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ :
>> อ่านต่อ


วันสุดท้ายของการส่งระดับคะแนน I จากภาคการศึกษาก่อน (รายวิชาปริญญานิพนธ์ / วิทยานิพนธ์) 2/2561
ศุกร์ 8 มีนาคม 2562 - ศุกร์ 8 มีนาคม 2562

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ :
>> อ่านต่อ


Count Activity : 231 - 240 ทั้งหมด 468

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา