โลโก้เว็บไซต์ ประการผลสอบข้อเขียน นักศึกษาใหม่ รอบ:3 TCAS 3 รับตรงร่วม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประการผลสอบข้อเขียน นักศึกษาใหม่ รอบ:3 TCAS 3 รับตรงร่วม

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 กุมภาพันธ์ 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 340 คน

(2) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 9 พฤษภาคม 2562 - 9 พฤษภาคม 2562

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา