โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 กิจกรรม

สภากาแฟ คณะวิศวกรรมโยธา
อังคาร 5 กันยายน 2560 - อังคาร 5 กันยายน 2560

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ : คณะวิศวกรรมโยธา
>> อ่านต่อ


สอบกลางภาค
จันทร์ 24 กรกฎาคม 2560 - ศุกร์ 28 กรกฎาคม 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา ชร.
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา ชร.
>> อ่านต่อ


ทำบุญตักบาตรและพิธีถวายเทียนพรรษา
พุธ 5 กรกฎาคม 2560 - พุธ 5 กรกฎาคม 2560

สถานที่ : อาคารวิทยบริการ
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนธรรม มทร.ล้านนา ชร.
>> อ่านต่อ


สภากาแฟการบัญชี
อังคาร 4 กรกฎาคม 2560 - อังคาร 4 กรกฎาคม 2560

สถานที่ : ลานอาคารบริหารธุรกิจ
ผู้รับผิดชอบ : หลักสูตรการบัญชี
>> อ่านต่อ


โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา
พฤหัสบดี 29 มิถุนายน 2560 - พฤหัสบดี 29 มิถุนายน 2560

สถานที่ : ลานอาคารวิทยบริการ
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนธรรม มทร.ล้านนา ชร.
>> อ่านต่อ


อบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและต่ออนุญาตใบขับรถ
อาทิตย์ 25 มิถุนายน 2560 - อาทิตย์ 25 มิถุนายน 2560

สถานที่ : อาคารวิทยบริการ
ผู้รับผิดชอบ : คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
>> อ่านต่อ


โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560
พฤหัสบดี 22 มิถุนายน 2560 - พฤหัสบดี 29 มิถุนายน 2560

สถานที่ : ลานอาคารวิทยบริการ
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนธรรม เชียงราย
>> อ่านต่อ


โครงการ การจัดการความรู้ในหัวข้อการเสวนา
อังคาร 20 มิถุนายน 2560 - อังคาร 20 มิถุนายน 2560

สถานที่ : ห้องประชุมลีลาวดี อาคารวิทยบริการ
ผู้รับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพ
>> อ่านต่อ


โครงการ Start up แฟร์
เสาร์ 17 มิถุนายน 2560 - เสาร์ 17 มิถุนายน 2560

สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ อาคารวิทยบริการ
ผู้รับผิดชอบ : โครงการ Start up แฟร์
>> อ่านต่อ


ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ 2560
จันทร์ 12 มิถุนายน 2560 - จันทร์ 12 มิถุนายน 2560

สถานที่ : อาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ : งานพยาบาล
>> อ่านต่อ


Count Activity : 1 - 10 ทั้งหมด 53