โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 กิจกรรม

วันรับพระราชทานปริญญาบัตร
จันทร์ 19 สิงหาคม 2562 - จันทร์ 19 สิงหาคม 2562

สถานที่ : มทร.ธัญบุรี
ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนาศึกษา
>> อ่านต่อ


ซ้อมใหญ่ รับพระราชทานปริญญาบัตร
เสาร์ 17 สิงหาคม 2562 - เสาร์ 17 สิงหาคม 2562

สถานที่ : มทร.ธัญบุรี
ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา
>> อ่านต่อ


ซ่อมย่อย รับพระราชทานปริญญาบัตร
เสาร์ 10 สิงหาคม 2562 - อาทิตย์ 11 สิงหาคม 2562

สถานที่ : มทร.ล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ : กิจการนักศึกษา
>> อ่านต่อ


ประชุมวิชาการนานาชาติ RMUTLCON
จันทร์ 24 มิถุนายน 2562 - พุธ 26 มิถุนายน 2562

สถานที่ : มทร.ล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ : งานวิจัยและบริการวิชาการ
>> อ่านต่อ


โครงการอบรมจริยธรรม
เสาร์ 22 มิถุนายน 2562 - อาทิตย์ 23 มิถุนายน 2562

สถานที่ : อาคารวิทยบริการ
ผู้รับผิดชอบ : กิจการนักศึกษา
>> อ่านต่อ


สวท. ส่งข้อมูลให้ ทปอ. นักศึกษาใหม่ รอบ4: TCAS 4 Admission
พฤหัสบดี 6 มิถุนายน 2562 - พฤหัสบดี 6 มิถุนายน 2562

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ :
>> อ่านต่อ


ชำระเงินค่าลงทะเบียน ดาวน์โหลดใบชำระเงินออนไลน์ นักศึกษาใหม่ รอบ4: TCAS 4 Admission
พฤหัสบดี 6 มิถุนายน 2562 - ศุกร์ 7 มิถุนายน 2562

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ :
>> อ่านต่อ


ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาใหม่ รอบ4: TCAS 4 Admission
พุธ 5 มิถุนายน 2562 - พุธ 5 มิถุนายน 2562

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ :
>> อ่านต่อ


สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาใหม่ รอบ4: TCAS 4 Admission
อาทิตย์ 2 มิถุนายน 2562 - อาทิตย์ 2 มิถุนายน 2562

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ :
>> อ่านต่อ


ชำระเงินค่าลงทะเบียนดาวน์โหลดใบชำระเงินออนไลน์ นักศึกษาใหม่ รอบ3: TCAS 3 รับตรงร่วม
ศุกร์ 17 พฤษภาคม 2562 - จันทร์ 20 พฤษภาคม 2562

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ :
>> อ่านต่อ


Count Activity : 1 - 10 ทั้งหมด 163

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา