โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 กิจกรรม

ประกาศเลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
อังคาร 16 สิงหาคม 2565 - อังคาร 16 สิงหาคม 2565

สถานที่ : หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
>> อ่านต่อ


ประกาศผลการเทียบโอนผลการเรียน (นักศึกษา รหัส 64)
ศุกร์ 20 สิงหาคม 2564 - ศุกร์ 20 สิงหาคม 2564

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ :
ชำระเงินค่่าบำรุงการศึกษาโดยไม่เสียค่าปรับที่กองคลัง /การเงิน (วัน-เวลาราชการ) เฉพาะนักศึกษาที่มีรายชื่อได้รับอนุมัติให้ ชำระฯ ล่าช้า >> อ่านต่อ


การพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้่างนวัตกรรมตอบสนองความต้องการภาคธุรกิจ
พุธ 14 กรกฎาคม 2564 - พุธ 14 กรกฎาคม 2564

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ : คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
>> อ่านต่อ


ส่งผลการเทียบโอนถึง สวท. /กองการศึกษา (นักศึกษารหัส 64 )
พุธ 14 กรกฎาคม 2564 - พฤหัสบดี 29 กรกฎาคม 2564

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ :
>> อ่านต่อ


วัยสุดท้ายการรักษาสภาพนักศึกษา
อังคาร 13 กรกฎาคม 2564 - อังคาร 13 กรกฎาคม 2564

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ :
>> อ่านต่อ


โครงการ ประกวดแนวปฏิบัติที่ดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ศุกร์ 9 กรกฎาคม 2564 - ศุกร์ 20 สิงหาคม 2564

สถานที่ : ผ่านระบบออนไลน์
ผู้รับผิดชอบ : โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ส่งบมความแนวปฏิบัติที่ดี ส่งบทความแนวปฏิบัติที่ดี ( >> อ่านต่อ


ปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 (ออนไลน์)
พุธ 16 มิถุนายน 2564 - พุธ 16 มิถุนายน 2564

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ :
ปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้เข้าฟังการปฐมนิเทศออนไลน์ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 10 มิถุนายนที่ผ่านมา หรือผู้สนใจ สามารถเข้ารับฟังการปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2 ออนไลน์ ได้ในวันที่ 16 มิถุนายน 2564  >> อ่านต่อ


นักศึกษายื่นคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน ถึงหลักสูตรเฉพาะนักศึกษารหัส 64
จันทร์ 14 มิถุนายน 2564 - อังคาร 13 กรกฎาคม 2564

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ :
>> อ่านต่อ


ปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 (Online)
พฤหัสบดี 10 มิถุนายน 2564 - พฤหัสบดี 10 มิถุนายน 2564

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ : งานกิจการนักศึกษา
>> อ่านต่อCount Activity : 1 - 10 ทั้งหมด 190

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา