โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 กิจกรรม

วันปิดภาคการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2565
จันทร์ 20 มีนาคม 2566 - จันทร์ 20 มีนาคม 2566

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ :
>> อ่านต่อ


วันที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2565
อาทิตย์ 19 มีนาคม 2566 - อาทิตย์ 19 มีนาคม 2566

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ :
>> อ่านต่อ


สอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2565
จันทร์ 6 มีนาคม 2566 - อาทิตย์ 19 มีนาคม 2566

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ :
>> อ่านต่อ


สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2565
จันทร์ 2 มกราคม 2566 - อาทิตย์ 8 มกราคม 2566

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ :
>> อ่านต่อ


วันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565
จันทร์ 7 พฤศจิกายน 2565 - จันทร์ 7 พฤศจิกายน 2565

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ :
>> อ่านต่อ


กฐินร่มบุญสามัคคี ราชมงคลล้านนา
เสาร์ 29 ตุลาคม 2565 - เสาร์ 29 ตุลาคม 2565

สถานที่ : วัดมิ่งเมืองมูล
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนธรรม มทร.ล้านนา ลำปาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ขอเชิญร่วมงานกฐินร่มบุญสามัคคี ราชมงคลล้านนา ในวันที่ 29 ตุลาคม 2565 ณ วัดมิ่งเมืองมูล ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง เวลา 09.00 น. >> อ่านต่อ


วันปิดภาคการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2565
จันทร์ 24 ตุลาคม 2565 - จันทร์ 24 ตุลาคม 2565

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ :
>> อ่านต่อ


วันสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกาาที่ 1/2565
อาทิตย์ 23 ตุลาคม 2565 - อาทิตย์ 23 ตุลาคม 2565

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ :
>> อ่านต่อ


สอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2565
จันทร์ 10 ตุลาคม 2565 - อาทิตย์ 23 ตุลาคม 2565

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ :
>> อ่านต่อ


การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2564
อังคาร 20 กันยายน 2565 - พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565

สถานที่ : ผ่านระบบออนไลน์
ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีการจัดให้มีการควบคุมคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงานภายในทุกระดับของมหาวิทยาลัย ทั้งสายวิชาการและสายงานสนับสนุน จึงจัดให้การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2564(ผ่านระบบ ผ่านระบบ Microsoft Teams) ในระหว่างวันที่  20 - 22 กันยายน 2565 ตามกำหนดการดังนี้    วัน เวลาตรวจประเมิน ... >> อ่านต่อ


Count Activity : 1 - 10 ทั้งหมด 233

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา