โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 กิจกรรม

วันปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2560
จันทร์ 26 กุมภาพันธ์ 2561 - จันทร์ 26 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่ : มทร.ล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ : งานวิชาการ
>> อ่านต่อ


สอบปลายภาค 2/2560
จันทร์ 19 กุมภาพันธ์ 2561 - อาทิตย์ 25 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ : งานวิชาการและงานทะเบียน
>> อ่านต่อ


นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในระบบทะเบียนกลาง ครั้งที่ 1
จันทร์ 25 ธันวาคม 2560 - อาทิตย์ 4 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ : งานวิชาการและงานทะเบียน
>> อ่านต่อ


สอบกลางภาค 2/2560
จันทร์ 18 ธันวาคม 2560 - อาทิตย์ 24 ธันวาคม 2560

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ : งานวิชาการและงานทะเบียน
>> อ่านต่อ


ประกาศผลการรับนักศึกษาใหม่ รอบ Portfolio
พฤหัสบดี 7 ธันวาคม 2560 - พฤหัสบดี 7 ธันวาคม 2560

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
>> อ่านต่อ


สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ รอบ Portfolio
เสาร์ 2 ธันวาคม 2560 - เสาร์ 2 ธันวาคม 2560

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
>> อ่านต่อ


พิธีพระราชทานปริญญาบัตร รับจริง
จันทร์ 20 พฤศจิกายน 2560 - จันทร์ 20 พฤศจิกายน 2560

สถานที่ : มทร.ธัญบุรี
ผู้รับผิดชอบ : กิจการนักศึกษา
>> อ่านต่อ


พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ซ้อมใหญ่
เสาร์ 18 พฤศจิกายน 2560 - เสาร์ 18 พฤศจิกายน 2560

สถานที่ : มทร.ธัญบุรี
ผู้รับผิดชอบ : กิจการนักศึกษา
>> อ่านต่อ


พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ซ้อมย่อย เชียงราย
ศุกร์ 10 พฤศจิกายน 2560 - เสาร์ 11 พฤศจิกายน 2560

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงล้านนาเชียงราย
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา เชียงราย
>> อ่านต่อ


โครงการสืบสานตำนานประเพณียี่เป็ง
พุธ 1 พฤศจิกายน 2560 - พุธ 1 พฤศจิกายน 2560

สถานที่ : สนามหน้าอาคารอำนวยการ
ผู้รับผิดชอบ : งานกิจการนักศึกษา
>> อ่านต่อ


Count Activity : 1 - 10 ทั้งหมด 82

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา