โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 กิจกรรม

โครงการอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 รุ่นที่ 2
เสาร์ 29 มิถุนายน 2567 - อาทิตย์ 30 มิถุนายน 2567

สถานที่ : อาคารวิทยบริการฯ
ผู้รับผิดชอบ : งานกิจการนักศึกษา
>> อ่านต่อ


ประกาศวันเปิดภาคเรียน 1/2567
จันทร์ 24 มิถุนายน 2567 - จันทร์ 24 มิถุนายน 2567

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกาศวันเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 1/2567 โดยได้กำหนดให้ "วันที่ 24 มิถุนายน 2567 เป็นวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567" ตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยสามารถดูรายละเอียดปฏิทินการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2024/04/20240401141212_95361.pdf >> อ่านต่อ


เปิดภาคการศึกษา 1/2567
จันทร์ 24 มิถุนายน 2567 - จันทร์ 24 มิถุนายน 2567

สถานที่ : มทร.ล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา เชียงราย
https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2024/05/20240514162026_36138.pdf >> อ่านต่อ


โครงการอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 รุ่นที่ 1
เสาร์ 22 มิถุนายน 2567 - อาทิตย์ 23 มิถุนายน 2567

สถานที่ : อาคารวิทยบริการฯ
ผู้รับผิดชอบ : งานกิจการนักศึกษา
>> อ่านต่อ


โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567
ศุกร์ 21 มิถุนายน 2567 - ศุกร์ 21 มิถุนายน 2567

สถานที่ : ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงานบริหาร
ผู้รับผิดชอบ : ห้องประชุมใหญ่ อาคารสำนักงานบริหาร
>> อ่านต่อ


รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567
จันทร์ 17 มิถุนายน 2567 - อังคาร 18 มิถุนายน 2567

สถานที่ : อาคารสำนักงานบริหาร
ผู้รับผิดชอบ : งานวิชาการและทะเบียน
>> อ่านต่อ


จำหน่ายเครื่องแบบนักศึกษา ถ่ายรูปเพื่อจัดทำบัตรนักศึกษา
จันทร์ 27 พฤษภาคม 2567 - พุธ 29 พฤษภาคม 2567

สถานที่ : ร้านค้าสหการ ใต้ตึกอาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ : ร้านค้าสหการ อาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
>> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รอบ 3.2
ศุกร์ 17 พฤษภาคม 2567 - พุธ 15 พฤษภาคม 2567

สถานที่ : มทร.ล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ : งานวิชาการ กองการศึกษา
>> อ่านต่อ


รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ 3.2
พุธ 1 พฤษภาคม 2567 - พุธ 15 พฤษภาคม 2567

สถานที่ : มทร.ล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ : งานวิชาการ กองการศึกษา
>> อ่านต่อ


เปิดภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2566
อังคาร 9 เมษายน 2567 - อังคาร 9 เมษายน 2567

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ :
>> อ่านต่อ


Count Activity : 11 - 20 ทั้งหมด 468

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา