โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 กิจกรรม

สภากาแฟ สาขาบริหารธุรกิจฯ
พฤหัสบดี 10 สิงหาคม 2560 - พฤหัสบดี 10 สิงหาคม 2560

สถานที่ : ลานอาคารบริหารธุรกิจ
ผู้รับผิดชอบ : สาขาบริหารธุรกิจฯ
>> อ่านต่อ


สวดมนต์ ปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ)
จันทร์ 7 สิงหาคม 2560 - พฤหัสบดี 31 สิงหาคม 2560

สถานที่ : ลานธรรมพระเจ้าทันใจ
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนธรรมศึกษาเชียงราย
>> อ่านต่อ


สวดมนต์ ปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ)
จันทร์ 31 กรกฎาคม 2560 - จันทร์ 31 กรกฎาคม 2560

สถานที่ : ลานธรรมพระเจ้าทันใจ
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนธรรมศึกษาเชียงราย
>> อ่านต่อ


สอบกลางภาค
จันทร์ 24 กรกฎาคม 2560 - ศุกร์ 28 กรกฎาคม 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา ชร.
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา ชร.
>> อ่านต่อ


ทำบุญตักบาตรและพิธีถวายเทียนพรรษา
พุธ 5 กรกฎาคม 2560 - พุธ 5 กรกฎาคม 2560

สถานที่ : อาคารวิทยบริการ
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนธรรม มทร.ล้านนา ชร.
>> อ่านต่อ


สภากาแฟการบัญชี
อังคาร 4 กรกฎาคม 2560 - อังคาร 4 กรกฎาคม 2560

สถานที่ : ลานอาคารบริหารธุรกิจ
ผู้รับผิดชอบ : หลักสูตรการบัญชี
>> อ่านต่อ


โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา
พฤหัสบดี 29 มิถุนายน 2560 - พฤหัสบดี 29 มิถุนายน 2560

สถานที่ : ลานอาคารวิทยบริการ
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนธรรม มทร.ล้านนา ชร.
>> อ่านต่อ


อบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและต่ออนุญาตใบขับรถ
อาทิตย์ 25 มิถุนายน 2560 - อาทิตย์ 25 มิถุนายน 2560

สถานที่ : อาคารวิทยบริการ
ผู้รับผิดชอบ : คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
>> อ่านต่อ


โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560
พฤหัสบดี 22 มิถุนายน 2560 - พฤหัสบดี 29 มิถุนายน 2560

สถานที่ : ลานอาคารวิทยบริการ
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนธรรม เชียงราย
>> อ่านต่อ


โครงการ การจัดการความรู้ในหัวข้อการเสวนา
อังคาร 20 มิถุนายน 2560 - อังคาร 20 มิถุนายน 2560

สถานที่ : ห้องประชุมลีลาวดี อาคารวิทยบริการ
ผู้รับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพ
>> อ่านต่อ


Count Activity : 151 - 160 ทั้งหมด 205

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา