โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 กิจกรรม

ประกาศผลสอบข้อเขียน นักศึกษาใหม่ รอบ2: TCAS 2 โควตา
ศุกร์ 5 เมษายน 2562 - ศุกร์ 5 เมษายน 2562

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ :
>> อ่านต่อ


ประมวลผลการศึกษา 2/2561
พุธ 3 เมษายน 2562 - พฤหัสบดี 11 เมษายน 2562

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ :
>> อ่านต่อ


นักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สอบข้อเขียน รอบ2: TCAS 2 โควตา
อาทิตย์ 31 มีนาคม 2562 - อาทิตย์ 31 มีนาคม 2562

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ :
>> อ่านต่อ


นักศึกษาใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สอบข้อเขียน รอบ2: TCAS 2 โควตา
เสาร์ 30 มีนาคม 2562 - เสาร์ 30 มีนาคม 2562

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ :
>> อ่านต่อ


นักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สอบข้อเขียน รอบ2: TCAS 2 โควตา
เสาร์ 30 มีนาคม 2562 - เสาร์ 30 มีนาคม 2562

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ :
>> อ่านต่อ


นักศึกษาใหม่คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สอบข้อเขียน รอบ2: TCAS 2 โควตา
เสาร์ 30 มีนาคม 2562 - เสาร์ 30 มีนาคม 2562

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ :
>> อ่านต่อ


นักศึกษาใหม่วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ สอบข้อเขียน รอบ2: TCAS 2 โควตา
เสาร์ 30 มีนาคม 2562 - เสาร์ 30 มีนาคม 2562

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ :
>> อ่านต่อ


วันสุดท้ายการขอให้ระดับคะแนน I ภาคการศึกษาปัจจุบัน 2/2561
ศุกร์ 29 มีนาคม 2562 - ศุกร์ 29 มีนาคม 2562

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ :
>> อ่านต่อ


วันปิดภาคการศึกษา 2/2561
จันทร์ 25 มีนาคม 2562 - จันทร์ 25 มีนาคม 2562

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ :
>> อ่านต่อ


วันที่สำเร็จการศึกษา 2/2561
อาทิตย์ 24 มีนาคม 2562 - อาทิตย์ 24 มีนาคม 2562

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ :
>> อ่านต่อ


Count Activity : 191 - 200 ทั้งหมด 437

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา