โลโก้เว็บไซต์ สอบกลางภาคเรียน 2/2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สอบกลางภาคเรียน 2/2562

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 11 ธันวาคม 2562 โดย โสมวรรณ ทิพจร จำนวนผู้เข้าชม 164 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 6 มกราคม 2563 - 12 มกราคม 2563

ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษาเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา