โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 กิจกรรม

โครงการ ประกวดแนวปฏิบัติที่ดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ศุกร์ 9 กรกฎาคม 2564 - ศุกร์ 20 สิงหาคม 2564

สถานที่ : ผ่านระบบออนไลน์
ผู้รับผิดชอบ : โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ส่งบทความแนวปฏิบัติที่ดี ส่งบทความแนวปฏิบัติที่ดี ( >> อ่านต่อ


ปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 (ออนไลน์)
พุธ 16 มิถุนายน 2564 - พุธ 16 มิถุนายน 2564

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ :
ปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้เข้าฟังการปฐมนิเทศออนไลน์ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 10 มิถุนายนที่ผ่านมา หรือผู้สนใจ สามารถเข้ารับฟังการปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2 ออนไลน์ ได้ในวันที่ 16 มิถุนายน 2564  >> อ่านต่อ


นักศึกษายื่นคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน ถึงหลักสูตรเฉพาะนักศึกษารหัส 64
จันทร์ 14 มิถุนายน 2564 - อังคาร 13 กรกฎาคม 2564

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ :
>> อ่านต่อ


ปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 (Online)
พฤหัสบดี 10 มิถุนายน 2564 - พฤหัสบดี 10 มิถุนายน 2564

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ : งานกิจการนักศึกษา
>> อ่านต่อกิจกรรมแนะนำการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษา Smart People
พุธ 8 กรกฎาคม 2563 - พุธ 8 กรกฎาคม 2563

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ :
          กิจกรรมแนะนำการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษา Smart People  ผ่านช่องทาง Facebook fanpage:AritRmutl ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 - 17.00 น.  >> อ่านต่อ


พิธีถวายเทียนเข้าพรรษา
ศุกร์ 3 กรกฎาคม 2563 - ศุกร์ 3 กรกฎาคม 2563

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ :
>> อ่านต่อ


วันเปิดภาคการศึกษา 1/2563
พุธ 1 กรกฎาคม 2563 - พุธ 1 กรกฎาคม 2563

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ : วิชาการและงานทะเบียน
>> อ่านต่อ


เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
จันทร์ 29 มิถุนายน 2563 - จันทร์ 29 มิถุนายน 2563

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ :
วันเริ่มจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 >> อ่านต่อ


สอบปลายภาค ภาคฤดูร้อน/2562
จันทร์ 18 พฤษภาคม 2563 - อาทิตย์ 24 พฤษภาคม 2563

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษาเชียงราย
>> อ่านต่อ


Count Activity : 21 - 30 ทั้งหมด 205

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา