โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 กิจกรรม

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 3 : รับตรง (สมัครออนไลน์)
พุธ 20 มีนาคม 2567 - จันทร์ 15 เมษายน 2567

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย
ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย
>> อ่านต่อ


ปฏิทินการศึกษา สอบปลายภาค 2/2566
จันทร์ 11 มีนาคม 2567 - อาทิตย์ 17 มีนาคม 2567

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
>> อ่านต่อ


กำหนดการซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565
ศุกร์ 16 กุมภาพันธ์ 2567 - ศุกร์ 16 กุมภาพันธ์ 2567

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ : งานกิจการนุักศึกษา
>> อ่านต่อ


ราชมงคลเจียงฮายคืนถิ่น 2567 และงานสมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา เชียงราย
เสาร์ 27 มกราคม 2567 - เสาร์ 27 มกราคม 2567

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายและงานสมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา เชียงราย
>> อ่านต่อ


ปฏิทินการศึกษา สอบกลางภาค 2/2566
จันทร์ 8 มกราคม 2567 - อาทิตย์ 14 มกราคม 2567

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
>> อ่านต่อ


เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ 2 สอบตรง ปีการศึกษา 2567
จันทร์ 1 มกราคม 2567 - อาทิตย์ 31 มีนาคม 2567

สถานที่ : ออนไลน์
ผู้รับผิดชอบ : งานรับนักศึกษาใหม่
สมัครเรียน รอบ 2 : สอบตรง  ปีการศึกษา 2567 ใช้คะแนนรวม สอบตรง (รวม 2 วิชา) (วิชาเช้า-วิชาบ่าย) ในการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ รายละเอียดเบื่องต้น สอบตรง : สอบที่มหาวิทยาลัย สอบข้อสอบของมหาวิทยา... >> อ่านต่อ


ชำระค่าบำรุงการศึกษา 2/2566
จันทร์ 27 พฤศจิกายน 2566 - จันทร์ 27 พฤศจิกายน 2566

สถานที่ : ธนาคาร หรือจุดรับชำระเงิน
ผู้รับผิดชอบ : การเงิน
>> อ่านต่อ


เปิดภาคการศึกษา 2/2566
จันทร์ 13 พฤศจิกายน 2566 - จันทร์ 13 พฤศจิกายน 2566

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ :
>> อ่านต่อ


ประเพณีตานก๋วยสลาก ประจำปี 2566
ศุกร์ 20 ตุลาคม 2566 - ศุกร์ 20 ตุลาคม 2566

สถานที่ : ใต้ตึกอาคารวิทยบริการฯ
ผู้รับผิดชอบ : หน่วยวัฒนธรรม
>> อ่านต่อ


สอบปลายภาคเรียนที่ 1 / 2566
จันทร์ 16 ตุลาคม 2566 - พุธ 4 ตุลาคม 2566

สถานที่ : มทร.ล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา เชียงราย
>> อ่านต่อ


Count Activity : 21 - 30 ทั้งหมด 468

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา