โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 กิจกรรม

สวดมนต์ ปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ)
พฤหัสบดี 28 กันยายน 2560 - พฤหัสบดี 28 กันยายน 2560

สถานที่ : ลานธรรมพระเจ้าทันใจ มทร.ล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนธรรมศึกษาเชียงราย
>> อ่านต่อ


สวดมนต์ ปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ)
พุธ 20 กันยายน 2560 - พุธ 20 กันยายน 2560

สถานที่ : ลานธรรมพระเจ้าทันใจ มทร.ล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนธรรมศึกษาเชียงราย
>> อ่านต่อ


น้อมรำลึกวันพระราชทานนามราชมงคล
ศุกร์ 15 กันยายน 2560 - ศุกร์ 15 กันยายน 2560

สถานที่ : สนามกีฬา มทร.ล้านนา ชร.
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา ชร.
>> อ่านต่อ


สวดมนต์ ปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ)
พุธ 13 กันยายน 2560 - พุธ 13 กันยายน 2560

สถานที่ : ลานธรรมพระเจ้าทันใจ มทร.ล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนธรรมศึกษาเชียงราย
>> อ่านต่อ


งานแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560
พุธ 6 กันยายน 2560 - พุธ 6 กันยายน 2560

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา เชียงราย
>> อ่านต่อ


ข่วงวัฒนธรรม
พุธ 6 กันยายน 2560 - พุธ 6 กันยายน 2560

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนธรรมเชียงราย
>> อ่านต่อ


สวดมนต์ ปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ)
อังคาร 5 กันยายน 2560 - อังคาร 5 กันยายน 2560

สถานที่ : ลานธรรมพระเจ้าทันใจ มทร.ล้านนา ชร.
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา
>> อ่านต่อ


สภากาแฟ คณะวิศวกรรมโยธา
อังคาร 5 กันยายน 2560 - อังคาร 5 กันยายน 2560

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ : คณะวิศวกรรมโยธา
>> อ่านต่อ


แถลงนโยบายอธิการบดี
พุธ 30 สิงหาคม 2560 - พุธ 30 สิงหาคม 2560

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ :
>> อ่านต่อ


สวดมนต์ ปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ)
อังคาร 29 สิงหาคม 2560 - อังคาร 29 สิงหาคม 2560

สถานที่ : ลานธรรมพระเจ้าทันใจ มทร.ล้านนา ชร.
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนธรรรมศึกษาเชียงราย
>> อ่านต่อ


Count Activity : 141 - 150 ทั้งหมด 208

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา