โลโก้เว็บไซต์ ปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 (ออนไลน์) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 (ออนไลน์)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 มิถุนายน 2564 โดย สีไร กันตุ่น จำนวนผู้เข้าชม 339 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 16 มิถุนายน 2564 - 16 มิถุนายน 2564

ปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้เข้าฟังการปฐมนิเทศออนไลน์ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 10 มิถุนายนที่ผ่านมา หรือผู้สนใจ สามารถเข้ารับฟังการปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2 ออนไลน์ ได้ในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา