โลโก้เว็บไซต์ การพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้่างนวัตกรรมตอบสนองความต้องการภาคธุรกิจ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

การพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้่างนวัตกรรมตอบสนองความต้องการภาคธุรกิจ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 5 กรกฎาคม 2564 โดย สีไร กันตุ่น จำนวนผู้เข้าชม 137 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 14 กรกฎาคม 2564 - 14 กรกฎาคม 2564

ผู้รับผิดชอบ : คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา