โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 กิจกรรม

ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา (เฉพาะระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี) ภาคฤดูร้อน/2562
อังคาร 7 เมษายน 2563 - พฤหัสบดี 7 พฤษภาคม 2563

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษาเชียงราย
>> อ่านต่อ


สอบปลายภาค 2/2562
จันทร์ 9 มีนาคม 2563 - อาทิตย์ 15 มีนาคม 2563

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษาเชียงราย
>> อ่านต่อ


นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในระบบทะเบียนกลาง ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษา2/2562
จันทร์ 2 มีนาคม 2563 - อาทิตย์ 8 มีนาคม 2563

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ :
>> อ่านต่อ


กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ ราชมงคลล้านนา เชียงราย 2563
เสาร์ 22 กุมภาพันธ์ 2563 - เสาร์ 22 กุมภาพันธ์ 2563

สถานที่ : สนามหน้าอาคารสำนักงานบริหาร
ผู้รับผิดชอบ : งานกิจการนักศึกษา
>> อ่านต่อ


เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา ในหัวข้อ
ศุกร์ 31 มกราคม 2563 - ศุกร์ 31 มกราคม 2563

สถานที่ : ห้องประชุมกาสะลอง
ผู้รับผิดชอบ :
เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา ในหัวข้อ "ปรับมุมคิดสู่การเป็นนักบัญชียุคดิจิทัล" ฟรี! จากท่านวิทยากร ผศ.ดร.อุเทน เลานำทา ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มากประสบการณ์ด้านเทคโนโลยี และการบัญชี หากสนใจสามารถติดต่อได้ที่ เบอร์โทร.0884359426 (ลลิตวดี), 0947142271 (ขนิษฐา) #ด่วนจำนวนจำกัด 20ท่าน >> อ่านต่อ


นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในระบบทะเบียนกลาง ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษา2/2562
จันทร์ 13 มกราคม 2563 - ศุกร์ 21 กุมภาพันธ์ 2563

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษาเชียงราย
>> อ่านต่อ


สอบกลางภาคเรียน 2/2562
จันทร์ 6 มกราคม 2563 - อาทิตย์ 12 มกราคม 2563

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษาเชียงราย
>> อ่านต่อ


กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 36 ลีลาวดีเกมส์
จันทร์ 23 ธันวาคม 2562 - ศุกร์ 27 ธันวาคม 2562

สถานที่ : สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ : งานกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย
งานกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 36 ลีลาวดีเกมส์ >> อ่านต่อ


ร่วมบริจาคโลหิต วันพ่อในรัชกาลที่ 9
พุธ 11 ธันวาคม 2562 - พุธ 11 ธันวาคม 2562

สถานที่ : อาคารวิทยบริการ
ผู้รับผิดชอบ : งานกิจการนักศึกษา
>> อ่านต่อ


ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา (เฉพาะระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี)
จันทร์ 11 พฤศจิกายน 2562 - ศุกร์ 10 มกราคม 2563

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษาเชียงราย
>> อ่านต่อ


Count Activity : 31 - 40 ทั้งหมด 205

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา