โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 กิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ประเภทรับตรง (รอบ 3)
อังคาร 2 พฤษภาคม 2560 - อังคาร 2 พฤษภาคม 2560

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ : งานทะเบียน
ดาวน์โหลด  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-ประเภทรับตรง-รอบ-3 >> อ่านต่อ


สภากาแฟ สาขาศิลปศาสตร์
อังคาร 2 พฤษภาคม 2560 - อังคาร 2 พฤษภาคม 2560

สถานที่ : อาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (ฝั่งศึกษา)
ผู้รับผิดชอบ : สาขาศิลปศาสตร์
>> อ่านต่อ


โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
ศุกร์ 28 เมษายน 2560 - ศุกร์ 28 เมษายน 2560

สถานที่ : ห้องประชุมกาสะลอง
ผู้รับผิดชอบ : กิจการนักศึกษา
>> อ่านต่อ


ประเพณีปี๋ใหม่เมือง มทร.ล้านนา ชร.
พฤหัสบดี 20 เมษายน 2560 - พฤหัสบดี 20 เมษายน 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา ชร.
ผู้รับผิดชอบ : กิจการนักศึกษา
>> อ่านต่อ


สภากาแฟ กองการศึกษาเชียงราย
อังคาร 4 เมษายน 2560 - อังคาร 4 เมษายน 2560

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษาเชียงราย
>> อ่านต่อ


รับสมัครนักศึกษาใหม่ประเภทรับตรง รอบ3
จันทร์ 3 เมษายน 2560 - จันทร์ 1 พฤษภาคม 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ : งานวิชาการ
กำหนดการการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560ดาวน์โหลดเอกสาร >> อ่านต่อ


โครงการอบรมพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณ 2562
พุธ 29 มีนาคม 2560 - พฤหัสบดี 30 มีนาคม 2560

สถานที่ : ณ ห้องประชุม อาคารวิทยบริการ
ผู้รับผิดชอบ : งานวิจัย
>> อ่านต่อ


พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร มทร.ล้านนา
พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2560 - พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2560

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผู้รับผิดชอบ :
>> อ่านต่อ


พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
เสาร์ 11 มีนาคม 2560 - อาทิตย์ 12 มีนาคม 2560

สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ มทร.ล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ : งานกิจการนักศึกษา
>> อ่านต่อ


สภากาแฟ คณะวิศวกรรมไฟฟ้า
อังคาร 7 มีนาคม 2560 - อังคาร 7 มีนาคม 2560

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ : คณะวิศวกรรมไฟฟ้า
>> อ่านต่อ


Count Activity : 171 - 180 ทั้งหมด 205

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา