โลโก้เว็บไซต์ สอบปลายภาค ภาคฤดูร้อน/2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สอบปลายภาค ภาคฤดูร้อน/2562

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 12 ธันวาคม 2562 โดย นางสาวนันทิยา ตุลเตมีย์ จำนวนผู้เข้าชม 425 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 18 พฤษภาคม 2563 - 24 พฤษภาคม 2563

ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษาเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา