โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 กิจกรรม

ยืนยันสิทธิ์ clearing house รอบ 3 ล้านนา รับตรง
ศุกร์ 11 พฤษภาคม 2561 - อาทิตย์ 13 พฤษภาคม 2561

สถานที่ : มทร.ล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา เชียงราย
>> อ่านต่อ


สอบสัมภาษณ์ รอบ 3 ล้านนา รับตรง
เสาร์ 5 พฤษภาคม 2561 - เสาร์ 5 พฤษภาคม 2561

สถานที่ : มทร.ล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา เชียงราย
>> อ่านต่อ


ประกาศผลสอบข้อเขียน รอบ 3 ล้านนา รับตรง
อังคาร 1 พฤษภาคม 2561 - อังคาร 1 พฤษภาคม 2561

สถานที่ : มทร.ล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา เชียงราย
>> อ่านต่อ


สอบข้อเขียน รอบ 3 ล้านนารับตรง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
อาทิตย์ 22 เมษายน 2561 - อาทิตย์ 22 เมษายน 2561

สถานที่ : มทร.ล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา เชียงราย
>> อ่านต่อ


สอบข้อเขียน รอบ 3 ล้านนารับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์
เสาร์ 21 เมษายน 2561 - เสาร์ 21 เมษายน 2561

สถานที่ : มทร.ล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา เชียงราย
>> อ่านต่อ


วันเปิดภาคเรียน 3/2560
จันทร์ 19 มีนาคม 2561 - จันทร์ 19 มีนาคม 2561

สถานที่ : มทร.ล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ : งานวิชาการ
>> อ่านต่อ


ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
อังคาร 27 กุมภาพันธ์ 2561 - อังคาร 27 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ : กิจการนักศึกษา
>> อ่านต่อ


วันปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2560
จันทร์ 26 กุมภาพันธ์ 2561 - จันทร์ 26 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่ : มทร.ล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ : งานวิชาการ
>> อ่านต่อ


ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน สหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 3/2660
จันทร์ 26 กุมภาพันธ์ 2561 - จันทร์ 26 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ :
>> อ่านต่อ


สอบปลายภาค 2/2560
จันทร์ 19 กุมภาพันธ์ 2561 - อาทิตย์ 25 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ : งานวิชาการและงานทะเบียน
>> อ่านต่อ


Count Activity : 121 - 130 ทั้งหมด 208

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา