โลโก้เว็บไซต์ เปิดภาคเรียนที่ 2/2564 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

เปิดภาคเรียนที่ 2/2564

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 ตุลาคม 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 164 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 8 พฤศจิกายน 2564 - 8 พฤศจิกายน 2564ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา