โลโก้เว็บไซต์ วันเปิดภาคการศึกษา 1/2563  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

วันเปิดภาคการศึกษา 1/2563

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 กรกฎาคม 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 274 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 1 กรกฎาคม 2563 - 1 กรกฎาคม 2563

ผู้รับผิดชอบ : วิชาการและงานทะเบียนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา