โลโก้เว็บไซต์ พิธีถวายเทียนเข้าพรรษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

พิธีถวายเทียนเข้าพรรษา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 กรกฎาคม 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 331 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 3 กรกฎาคม 2563 - 3 กรกฎาคม 2563ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา