โลโก้เว็บไซต์ เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 พฤษภาคม 2563 โดย โสมวรรณ ทิพจร จำนวนผู้เข้าชม 896 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 29 มิถุนายน 2563 - 29 มิถุนายน 2563

วันเริ่มจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา