โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมแนะนำการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษา Smart People | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

กิจกรรมแนะนำการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษา Smart People

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 กรกฎาคม 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 209 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 8 กรกฎาคม 2563 - 8 กรกฎาคม 2563

          กิจกรรมแนะนำการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษา Smart People  ผ่านช่องทาง Facebook fanpage:AritRmutl ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 - 17.00 น. ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา