โลโก้เว็บไซต์ ยุทธนา  ปัญญาวงค์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 ผู้เขียน : ยุทธนา ปัญญาวงค์

ขอความอนุเคราะห์บริจาคของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
พฤหัสบดี 28 ธันวาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

      ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์ขอรับบริจาคสิ่งของ เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันที่ 12 มกราคม 2561 ณ ลานกิจกรรม  ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเชียงราย โดยมีนักเรียนและผู้ปกครองร่วมงาน ประมาณ300 คน  ผู้สนใจสามารถบริจาคสิ่งของ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย  516 หมู่ 6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 47000  โทร 053-152159 >> อ่านต่อร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา
จันทร์ 3 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

      ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 9 รูป ณ อาคารวิทยบริการและร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ณ วัด ในพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เริ่มเวลา 06.00 น.เป็นต้นไป >> อ่านต่อ


กำหนดวันทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย
อังคาร 16 พฤษภาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

 กำหนดวันทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2559ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560กลุ... >> อ่านต่อ


กำหนดการสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
อังคาร 9 พฤษภาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายกำหนดการสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2560 กำหนดการ สำหรับนักศึกษาใหม่ รายการ >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประเภทรับตรง รอบ 3
พุธ 3 พฤษภาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

      ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาประเภทรับตรงรอบที่ 3 เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 4 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2560 ซึ่งได้เสร็จสิ้นสุดกระบวนการรับสมัครแล้วทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังนี้  >> อ่านต่อ


กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
จันทร์ 1 พฤษภาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 25601. เรียนปรับพื้นฐาน                          15 - 19 พฤษภาคม 2560 2. อบรมจริยธรรม และกิจกรรมอื่นๆ     22 - 25 พฤษภาคม 25603. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่                       26  พฤษภาคม 25604. วันเปิดภาคเรียน                                  29  พฤษภาคม 2560 >> อ่านต่อ


รับนักศึกษาใหม่ ประเภทรับตรง (เพิ่มเติม)
ศุกร์ 21 เมษายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับ ปริญญาตรี ประเภทรับตรง(เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้ สาขาที่เปิดรับสมัคร >> อ่านต่อ


กรอกข้อมูลนักศึกษาใหม่ ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2560
ศุกร์ 21 เมษายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

 นักศึกษา ประเภทโควต้า ปีการศึกษา 2560 สามารถเข้ากรอกข้อมูลประวัตินักศึกษาได้ที่ https://regis.rmutl.ac.th/student/login โดยใช้ User : รหัสนักศึกษา  (60xxxxxxxxx-x)          Password : หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้นักศึกษาสั่งพิมพ์ข้อมูล เพื่อนำมาส่งในวันรายงานตัว วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ****ตรวจสอบรหัสนักศึกษาได้ >> อ่านต่อ


ตารางสอน 2/2559
พฤหัสบดี 26 มกราคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์    สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า         - หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า(ค.อ.บ.,วศ.บ.)        -  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 71 - 80 ทั้งหมด 122


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา