โลโก้เว็บไซต์ ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

การสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก 
จันทร์ 21 สิงหาคม 2566

การสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ขอเชิญชวนร่วมส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2566
พฤหัสบดี 16 กุมภาพันธ์ 2566

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญชวนบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และผู้สนใจ ร่วมส่งบทความตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2566 (ไม่มีค่าใช้จ่าย) บทความมีลักษณะดังนี้ เป็นบทความที่เกิดจากการค้นคว้าวิจัยโดยมีกระบวนการนำไปสู่การสร้างความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ในชุมชนสถานประกอบการ และมีข้ออธิบายได้อย่างชัดเจน และ/หรือ เป็นบทความที่เกิดจากการบริการวิชาการ ที่สามารถอธิบายกระบวนการนำองค์ความรู้ไปใช้ประยุกต์... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมประชุมหารือการดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ใน อ.พาน
อังคาร 26 กันยายน 2566

          26 กันยายน 2566 มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ อำเภอพานและ มูลนิธิปิยวรรณพิพัฒน์เพื่อสังคม จัดประชุมหารือ การดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่ อ.พาน จ.เชียงราย นำร่อง 5 หลังคาเรือน โดยมีพระครูปิยวรรณพิพัฒน์ ดร. เจ้าคณะตำบลสันกลาง เขต 2 เจ้าอาวาสวัดหัวฝาย เป็นองค์ประธานสงฆ์ และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐที่เป็นศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ระดับอำ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนาเชียงราย ร่วมกับโครงการเต็มใจ จัดอบรม เรื่อง การบริจาคโลหิตและแนวคิดทางการตลาด Big Idea
อังคาร 26 กันยายน 2566

               มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ โครงการเต็มใจ “รณรงค์สร้างสรรค์ เชื่อมถึงกันด้วยการให้” จัดกิจกรรมอบรมความรู้ เรื่อง การบริจาคโลหิตและแนวคิดทางการตลาดโดยวิทยากร อาจารย์ณัฐวรรธน์ ภรนรา เรื่อง แนวคิดทางการตลาด Big Idea และนาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  และนางสาวภูพิงค์ ปรัชญา นักเทคนิคการแพทย์ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้... >> อ่านต่อ


ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องการขอผ่อนผันทหาร ประจำปี 2566
อังคาร 26 กันยายน 2566

                     เนื่องด้วยกองการศึกษาเชียงราย งานกิจการนักศึกษา ทำหน้าที่ดำเนินการยื่นเรื่องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อให้งานกิจการนักศึกษาสามารถดำเนินการส่งเอกสารการผ่อนผันการเกณฑ์ทหารให้สัสดีจังหวัดในแต่ละจังหวัดตามภูมิลำเนาของนักศึกษาได้ทันกำหนด                      ทั้งนี้กองการศึกษาเชียงราย งานกิจการนักศึ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมงานครบรอบ 25 ปี ม.แม่ฟ้าหลวง
จันทร์ 25 กันยายน 2566

                     25 กันยายน 2566 รองศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐพล เกติยศ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐ พชรธนนนท์ เข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง >> อ่านต่อ


เชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการเต็มใจ
พฤหัสบดี 21 กันยายน 2566

                     หน่วยพยาบาลเเละส่งเสริมสุขภาพงานกิจการนักศึกษาร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการเต็มใจ  วันที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 09:00-14:00 น. ณ อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษากองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.จะได้รับชั่วโมงกิจกรรม 6 ชั่วโมง... >> อ่านต่อ


PROCEEDING CRCI 2023
ศุกร์ 15 กันยายน 2566

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้้งที่ 9 ประจำปี 2566 THE 9TH CONFERENCE ON RESEARCH AND CREATIVE INNOVATIONS >> อ่านต่อ
จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 1895


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา