โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าประชุมร่วมกับผู้จัดการแผนกปฏิบัติการ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การพัฒนาระบบการทดสอบมาตรฐานระบบส่งกำลังไฟฟ้าไร้สายของยานยนต์ไฟฟ้า มอก./ISO 61980
พุธ 5 ตุลาคม 2565

วันนี้ (5 ตุลาคม 2565) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนนท์ นำอิน รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ ทิพจร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย ชัยดี อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าประชุมร่วมกับผู้จัดการแผนกปฏิบัติการ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง "การพัฒนาระบบการทดสอบมาตรฐานระบบส่งกำลังไฟฟ้าไร้สายของยานยน... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาร่วมกับโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
อังคาร 4 ตุลาคม 2565

                        วันที่ 4 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร  รัตนเจริญชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร  ทิพย์ศรี ผู้อำนวยการกองการศึกษา คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม นำโดย นายเทวา  จันทร์ไฝ ผู้อำนวยการโรง... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมเตรียมการจัดวิ่งมินิฮาฟมาราธอน มทร.ล้านนา เชียงราย
จันทร์ 3 ตุลาคม 2565

                  วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 น.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการประชุมเตรียมการจัดวิ่งมินิฮาฟมาราธอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา เชียงราย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร  ทิพย์ศรี ผู้อำนวยการกองการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารสำนักงานบริหาร มหา... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมเปิดกิจกรรมเปิดตัวสุดยอดชุมชนคุณธรรมฯ บ้านเมืองรวง 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ เที่ยวชุมชน  ยลวิถี ประจำปี 2565
เสาร์ 1 ตุลาคม 2565

                      วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพยืประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกิจกรรมเปิดตัวสุดยอดชุมชนคุณธรรมต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านเมืองรวง โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมกล่าวแสดงความยินดีกับชุมชนคุณธรรมฯ บ้านเมืองรวง 10 สุดยอดชุมชน... >> อ่านต่อ


คณะวิทยาศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมต้อนรับ นักวิจัยด้านสภาพอากาศจาก Southeast Bankok College และบริษัท Cameo
พฤหัสบดี 29 กันยายน 2565

                    วันที่ 29 กันยายน 2565 The aerosol researcher from Southeast Bankok College and Cameo company came to RMUTL-CR to design colaboration of the using of IOT to identify air quality pattern in Chiang Rai                       นักวิจัยด้านสภาพอากาศจาก Southeast Bankok College และบริษัท Cameo ซึ่งพัฒนา sensor สำหรับตรวจวัดสภาพอากาศเข้าพบทีมงานคณะวิทยาศาสตร์... >> อ่านต่อ


นักศึกษาสาขาสถาปัตย โชว์ไอเดียสุดยอด นำผลงานการออกแบบผสมความเป็นล้านนาร่วมสมัยกับแนวคิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดแบบ BIMobject Green Design Competition 2022
พฤหัสบดี 29 กันยายน 2565

            นักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรม  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 ประกอบด้วย นายอุดมศักดิ์ คำหล้า นายจิรพัส พรหมแก้ว นายธนพงศ์ ลิ่วยอดสิงขร ในนามทีมคณะลาบ นำผลงานที่ชื่อว่า “ Homework”  คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดแบบ BIMobject Green Design Competition 2022 จัดโดย BIMobject Thailand รับเงินรางวัล 2 แสนบาทและคอร์สอบรม Autodesk มูลค่า 45,000 บาท  ณ  อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที... >> อ่านต่อ


งานกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย การศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
พฤหัสบดี 29 กันยายน 2565

                  วันที่ 29 กันยายน 2565 งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยจัดให้มีรายการตรวจประกอบด้วย การตรวจสุขภาพโดยแพทย์ Physical Examination, การตรวจวัดสายตาดคอมพิวเตอร์ Auto Refraction, ตรวจตาบอดสี Color Blindness Test, ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC, ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด Amphetamine, ตรวจปัสสาวะ Urine Examination, เอกซเรย์ปอดและหัวใจ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ประชุมหารือการดำเนินงานโครงการศูนย์สาธิตการทำการเกษตร โคก หนอง นา โมลเดล กับ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
พฤหัสบดี 29 กันยายน 2565

                วันที่ 29 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนนท์  นำอิน รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.อังกูร  ว่องตระกูล อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมโยธา นายสุรเชษฐ์  ชมภูมิ่ง หัวหน้างานบริการ และบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมพื้นที่ดำเนินงานโครงการศูนย์สาธิตการทำการเกษตร โคก หนอง นา โมลเดล กับ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นำโดย พันเอกอภินันท์ พรห... >> อ่านต่อ


นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา คว้ารางวัล “The Most Supported Team”การแข่งขันทักษะวิชาการ The Future Civil Engineers academic contest
พุธ 28 กันยายน 2565

        นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คว้ารางวัล “The Most Supported Team”ในการแข่งขันทักษะวิชาการ "The Future Civil Engineers  academic contest" เนื่องในโอกาส ครบรอบ 60 ปีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการศึกษาโฮจิมินห์ซิตี "The 60th Anniversary of HCMUTE" ระหว่างวันที่ 24 - 26 กันยายน 2565 ณ Ho Chi Minh City University of Technology and... >> อ่านต่อ


ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมร้องเพลงเคารพธงชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)
พุธ 28 กันยายน 2565

                     วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 7.45 น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) โดยสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย รวมทั้งกำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติในวันดัง... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 1957


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา