โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 ณ วัดสถารศ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน ในวันเสาร์ ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
พฤหัสบดี 7 ตุลาคม 2564

          ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดองค์กฐินเพื่อน้อมนำถวายแด่พระสงฆ์ผู้จำพรรษาถ้วนไตรมาสเป็นประจำทุกปี หมุนเวียนการจัดไป 6 เขตพื้นที่ ซึ่งในปีนี้ดำเนินการโดย มทร.ล้านนา น่าน           จึงใคร่ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ร่วมแรงร่วมใจร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐินสามัคคี ทั้งนี้เพื่อนำปัจจัยดังกล่าวไปใช้ในการก่อสร้างวัตถุถาวรใช้... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโครงการสวนพุทธพฤกษาเทพนิมิต อำเภอเชียงของ จ.เชียงราย
อังคาร 26 ตุลาคม 2564

                          วันที่ 26 ตุลาคม 2564 นายภาณุพงษ์  ราชคมน์  หัวหน้าหน่วยงานอาคารสถานที กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ "โครงการสวนพุทธพฤกษาเทพนิมิต" ศูนย์ศึกษาพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์ดินน้ำป่า เฉลิมพระเกียรติ วัดเทพนิมิตสุขเขตสยาม ณ ศาลาองคมงคล (ศาลาขาว) วัดเทพนิตสุขเขตสยาม ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อส่งเสริมสนับสุนให้วัดเทพ... >> อ่านต่อ


สาขาการบัญชี มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้าน รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T)
อาทิตย์ 24 ตุลาคม 2564

                   สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้าน รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) ในเขตพื้นตำบลป่าอ้อดอนชัย ในระหว่างวันที่ 23-24 ตุลาคม 2564  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 วันปิยมหาราช
เสาร์ 23 ตุลาคม 2564

                        วันที่ 23 ตุลาคม 2564 คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช รัชกาลที่ 5 ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย นำโดยนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำคณะบุคลากรเข้าร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาจุฬาลงก... >> อ่านต่อ


ผู้บริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมต้อนรับ รมว.กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อหารือการขับเคลื่อนการพัฒนาเมื่องเศรษฐกิจเมืองสร้างสรรค์จังหวัดเชียงราย
ศุกร์ 22 ตุลาคม 2564

                   เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร   สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย พร้อมด้วย ดร.ชไมพร รัตนเจริญชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ร่วมต้อนรับ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมคณะ ณ หอประชุมดอยตุง มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ในการหารือการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเชียงรายเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ประจำจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประ... >> อ่านต่อ


ผู้บริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมต้อนรับ พ.ต.ต.ยงยุทธ  สาระสมบัติ  สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะเข้าเยี่ยม มหาวิทยาลัยฯ ในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ(ตอนบน)
พฤหัสบดี 21 ตุลาคม 2564

                           วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย พร้อมด้วย คุณรัญชนา  นำอิน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร คณาจารย์และบุคลากร ร่วมต้อนรับ พันตำรวจตรียงยุทธ  สาระสมบัติ  สมาชิกวุฒิสภา, นายณรงค์ อ่อนสอาด ประธานคณะอนุกรรมาธิการ พร้อมคณะ เดินทางเยี่ยมชมพื้นที่จังหวัดเชียงราย ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ(ตอน... >> อ่านต่อ


หลักสูตร ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมสอบคัดเลือกนักศึกษาและจัดการเรียนการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อนล่วงหน้า ภายใต้โครงการ Michelin Talent Academy
จันทร์ 18 ตุลาคม 2564

                      วันที่ 17 ตุลาคม 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  จัดกิจกรรมสอบคัดเลือกนักศึกษาและจัดการเรียนการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อนล่วงหน้า ภายใต้โครงการ Michelin Talent Academy แก่นักศึกษาโครงการโรงเรียนในโรงงาน หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคอุตสาหกรรม โดยมี อาจารย์นิวัฒน์ชัย ใจคำ หัวหน้าหลักสูตร อาจารย์ภีราวิชญ์ ชัยมาลา  ผู้จัดการหอพัก คุณสายสมร ติ๊บมา ผู้ประสานงานโครงการ ร่วมดำเนินกิจกรรมดัง... >> อ่านต่อ


นักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย คว้า 4 รางวัล จากการประกวดแผนธุรกิจในโครงการชวนเด็กมหาวิทยาลัยเอาแผนมาอวด ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มทร.ล้านนา เชียงใหม่
จันทร์ 18 ตุลาคม 2564

                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ที่ได้รับรางวัลจากการส่งแผนธุรกิจเข้าร่วมการประกวดแผนธุรกิจ ของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ซึ่งทีมนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย ใช้แนวคิดแผนธุรกิจที่นำส่งเข้าประกวด เป็นการใช้ทุนทรัพยากรในชุมชนที่นักศึกษาอาศัยอยู่ มาเป็นฐานในการคิดธุรกิจใหม่ เพื่อแก้ปัญหา ให้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนข... >> อ่านต่อ


สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้าน รุ่นที่ 1ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T)
อาทิตย์ 17 ตุลาคม 2564

                  สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้าน รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) ในเขตพื้นตำบลป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ในระหว่างวันที่ 16 - 17 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย  >> อ่านต่อ


คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าเข้าแสดงความยินดีนายวิสูตร บัวชุม เข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานเชียงราย
พฤหัสบดี 14 ตุลาคม 2564

               วันที่ 14 ตุลาคม 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดย ดร.ชไมพร  รัตนเจริญชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  พร้อมด้วย นางรัญชนา  นำอิน  ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร และคุณณภัทร  ปัญญาวงค์ หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป เข้าแสดงความยินดีกับ นายวิสูตร บัวชุม เข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานเชียงราย พร้อมทั้งเข้าร่วมหารือ   >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 1556


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา