โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วรจักร์ เมืองใจ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
ศุกร์ 10 พฤศจิกายน 2566

  สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.วรจักร์ เมืองใจ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มา ณ โอกาสนี้   ข่าวที่เกี่ยวข้อง >> อ่านต่อ


ผู้บริหาร บุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566
อังคาร 5 ธันวาคม 2566

                 วันที่ 5 ธันวาคม 2566  รองศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  นางโสมวรรณ ทิพจร ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย พร้อมด้วยบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์และสามเณร รับบิณฑบาตจำนวน 50 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและร่วมพิธีประกอบพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด และพิธีถวายบังคม ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบา... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานการดำเนินงานของ มทร.ล้านนา เชียงราย กับ โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
จันทร์ 4 ธันวาคม 2566

                       วันที่ 4 ธันวาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย กับ โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ในการนำความรู้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น ในงานมหกรรมเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงราย มหกรรมเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุ ภาคเหนือ และงานอายุวัฒนมงคล 48 ปี พระครูปิยวรรณพิพั... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมวางพานพุ่มดอกไม้และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566
จันทร์ 4 ธันวาคม 2566

                  วันที่ 4 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดย นางโสมวรรณ ทิพจร ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล  เกติยศ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์, ดร.ถาวร  อินทโร ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เชียงราย, จัดกิจกรรมวางพานพุ่มดอกไม้และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ... >> อ่านต่อ


วันที่ 3 ธันวาคม 2566 พิธีเปิดงานกีฬา “ซอมพอเกมส์
จันทร์ 4 ธันวาคม 2566

        วันที่ 3 ธันวาคม 2566 ผศ.ดร.อภิชาติ ชิดบุรี พร้อมด้วย รศ.ดร.ชิติ ศรีตนทิพย์ และ นายอำนาจ อุ้ยฟูใจ ร่วมพิธีเปิดงานกีฬา “ซอมพอเกมส์" ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ที่มา : นางสาวชูขวัญ แสงทอง >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมมือกับ บ.อาซีฟา จัดเตรียมความรู้พื้นฐานสู่วิศวกรยุกต์ใหม่ให้กับนักศึกษา
เสาร์ 2 ธันวาคม 2566

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมมือกับ บ.อาซีฟา จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการเตรียมความรู้พื้นฐานอุปกรณ์ในงานระบบกระจายส่งจ่ายไฟฟ้าแผงสวิตช์บอร์ดไฟฟ้า และ มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องสู่วิศวกรยุกต์ใหม่ โดยมี ดร.อนุสรณ์ ยอดใจเพชร หัวหน้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน และ ผู้บรรยายในครั้งนี้ได้รับเกีรติจาก ดร.ศิวณัชฐกุล ไชยศร และ คุณธนกาญจ์ แพลอย มาเป็นผู้บรรยายในครั้งนี้  และทางบริษัทยังมอบทุนเพื่อการศึกษ... >> อ่านต่อ


หลักสูตรวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมต้อนรับคณะครูและนักเรียนเข้าศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
ศุกร์ 1 ธันวาคม 2566

              วันที่ 30  พฤศจิกายน  2566 หลักสูตรวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จำนวน 22 คน และครูจำนวน 3 คนเข้าศึกษาดูงานเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพ เป็นพื้นฐานในการเรียนในระดับที่สูงขึ้น และมีวิสัยทัศน์ มุมมองเกี่ยวกับการประกอบอาชีพที่ดีในอนาคต  ณ ห้องปฏิบัติการอาคารวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าหารือแนวทางการบูรณาการเรียนการสอน และพัฒนานวัตกรรม ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
พุธ 29 พฤศจิกายน 2566

            วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิโรจน์ ปงลังกา หัวหน้าหลักสูตร วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ   ได้เข้าหารือแนวทางการบูรณาการการเรียนการสอน และพัฒนานวัตกรรม ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น >> อ่านต่อ


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการการเรียนรู้ ตกแต่ง บ้านสุขใจ ให้แก่นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
พุธ 29 พฤศจิกายน 2566

            วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการการเรียนรู้ ตกแต่ง บ้านสุขใจ ให้แก่นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้ ณ หอพักลีลาวดี มทร.ล้านนา เชียงราย >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 2466


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา