โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย จัดการฝึกอบรมเตรียมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างควบคุมระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (Programmable Logic Controller:PLC)ระดับ 1
พุธ 7 มิถุนายน 2566

                              วันที่ 7 มิถุนายน 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการฝึกอบรมเตรียมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างควบคุมระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (Programmable Logic Controller:PLC)ระดับ 1 ในระหว่างวันที่ 7 -9 มิถุนายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนนท์  นำอิน รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และได้รับเกี... >> อ่านต่อ


สพสว. วช. ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร “ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
อังคาร 6 มิถุนายน 2566

สพสว. วช. ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร “ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันพฤหัสบดีที่ 20 – วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Visual Conference) ผ่าน Zoom Cloud Meeting (รับจำนวนจำกัด 720 คน) และกำหนดวันเข้าทดสอบความรู้ (90 นาที) ภายหลังจากเข้ารับการอบรมฯ โดยได้กำหนดจัดการทดสอบความรู้ ในวันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2566 ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ... >> อ่านต่อ


ผู้บริหารและบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2566
เสาร์ 3 มิถุนายน 2566

                   วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2566 ผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันประสูติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี นำโดยรองศาสตราจารย์วิเชษฐ์ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย พร้อมด้วยคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประกอบพิธีฯ ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย และในช่วงค่ำวันเดียวก... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 3 มิถุนายน 2566
ศุกร์ 2 มิถุนายน 2566

     วันที่ 2 มิถุนายน 2566 รองศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดี เชียงราย ร่วมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ณ อาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย แสดงความยินดีกับ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร เชียงราย
ศุกร์ 2 มิถุนายน 2566

            วันที่ 1 มิถุนายน 2566 รองศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดี เชียงราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี ผู้อำนวยการกองการศึกษา เชียงราย ร่วมด้วยบุคลากร แสดงความยินดีกับ นางโสมวรรณ ทิพยจร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร เชียงราย ณ อาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินโครงการ ต่อคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงาน อพ.สธ. - มทร.ล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566
พฤหัสบดี 1 มิถุนายน 2566

                            วันที่ 1 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดย รองศาสตราจาร์วิเชษฐ  ทิพย์ปรเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดี เชียงราย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.ณภัทร  ทิพย์ศรี ผู้อำนวยการกองการศึกษาเชียงราย คณาจารย์และบุคลากร ร่วมต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี  ตั้งระเบียบ ผู้อำนวยการกสถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามผลการ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดให้มีการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ รอบ TCAS 3 ประจำปีการศึกษา 2566
พฤหัสบดี 1 มิถุนายน 2566

                                วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดให้มีการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ รอบ TCAS 3 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ อาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมเป็นวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Besed OTOP : KBO)
พุธ 31 พฤษภาคม 2566

                        วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชไมพร รัตนเจริญชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์, ดร.ณัฐรกานต์ คำใจวุฒิ, อาจารย์กุลพรภัสร์ ภราดรภิบาล และนายกวินวุฒิ สุทธนะ เข้าร่วมเป็นวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Besed OTOP : KBO) กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้กับเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดเชียงราย เพื่อพัฒนา... >> อ่านต่อ


กิจกรรมการเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์วารสารระดับชาติ และระดับนานาชาติ
จันทร์ 29 พฤษภาคม 2566

  สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรม "การเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์วารสารระดับชาติ และระดับนานาชาติ" ภายใต้แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการแผนงานและโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) เพื่อสนับสนุนงานวิจัยมูลฐาน (Fundamental Fund) ปีงบประมาณ 2566  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย มีความรู้ ความเข้าใจในการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดให้มีการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ รอบ : TCAS 2.2 ประจำปีการศึกษา 2566
เสาร์ 27 พฤษภาคม 2566

         วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดให้มีการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ รอบ : TCAS 2.2 ประจำปีการศึกษา 2566  ณ อาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 2255


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา