โลโก้เว็บไซต์ บทความ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 บทความ

ผู้บริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมงาน 24 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
จันทร์ 26 กันยายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

                       เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2565 เวลา 9.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ  ผู้ช่วยอธิการบดี เชียงราย พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร  ทิพย์ศรี ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมงาน “24 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมงาน เวทีนำเสนอภาพความสำเร็จการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมต่อต้านการทุจริตด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม
ศุกร์ 23 กันยายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

                        วันที่ 23 กันยายน 2565 ทีมวิชาการจากหน่วย BEU คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ นำโดย ดร.ณัฐรกานต์ คำใจวุฒิ และ ดร.กรวิกา ไชยวงศ์ ร่วมด้วยตัวแทนแกนนำเครือข่ายสถานศึกษาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฐ พชรธนนนท์ และนายกวินวุฒิ สุทธนะ พร้อมด้วยตัวแทนแกนนำจากเครือข่ายทางสังคมของจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมงาน "เวทีนำเสนอภาพความสำเร็จการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมต่อต้านการทุจริตด้วยม... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมลงนามความร่วมมือ(MOU) กับ บริษัท เวลท์อินโนเวชั่นส์แมเนจเมนท์ จำกัด ในการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการขององค์กรภาคธุรกิจและตลาดแรงงาน
ศุกร์ 23 กันยายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

                         วันที่ 22 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร  รัตนเจริญชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงราย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร  ทิพย์ศรี ผู้อำนวยการกองการศึกษา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท เวลท์อินโนเวชั่นส์แมเนจเมนท์ จำกัด โดยคุณพงษ์ศักดิ... >> อ่านต่อ


ผู้ช่วยอธิการบดีเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบอาชีพผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในการขนส่งสินค้า(Rider) การฝึกอาชีพเสริม หลักสูตร การจัดส่งสินค้าด้วยรถจักรยานยนต์(Motorcycle Deliverer)
ศุกร์ 23 กันยายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

         วันที่ 23 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดีเชียงราย และนายวิรัตน์ วงศ์มา นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบอาชีพผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในการขนส่งสินค้า(Rider) การฝึกอาชีพเสริม หลักสูตร การจัดส่งสินค้าด้วยรถจักรยานยนต์(Motorcycle Deliverer) จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรว... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG วันที่ 3 จำนวน 11 โครงการ
พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

                          วันที่ 22 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการติดตามประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ทั้งหมด 27 โครงการ ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดลำปาง ตามนโยบายของรัฐบาล ในวันที่สองได้ติดตามจำนวน 11 โครงการ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการได้นำเสนอผลการดำเนินงานของโครงการ ต่อคณะกรรมการผู้ตรวจติดตาม เพื่อรับคำแนะนำ ข้อเสนอแนะถึงแนวทางการดำเ... >> อ่านต่อ


ราชมงคลล้านนา เปิดบ้าน โชว์ผลงาน แข่งทักษะ ชวนน้องวัยเรียนเข้ามา ลอง เล่น เรียนรู้ เลือกคณะที่ใช่ สาขาที่ชอบ พร้อมเปิดโควต้าพิเศษรับนักศึกษาใหม่ ปี66
พุธ 21 กันยายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

            วันที่ 21 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมเปิดบ้านราชมงคลล้านนา ปี 2565 (RMUTL Open House) "เรียนรู้ สร้างสรรค์ เทคโนโลยี ก้าวสู่อาชีพ" โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานเปิดงาน  ณ บริเวณโรงอาหารกลาง มทร.ล้านนา เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมก่อนเข้ามาเป็นนักศึกษา สัมผัสบรรยากาศการเรียนในรั้วมหา... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมรากฐาน ด้วยเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยสู่ชุมชน ปี 2565
พุธ 21 กันยายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 20 กันยายน 2565 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก ด้วยเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยสู่ชุมชน ปี 2565 ณ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เพื่อขับเคลื่อนงานวิชาการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยการให้บริการที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนาจัดกิจกรรมอ่านสารสันติภาพพร้อมทั้งสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐานเนื่องในวันสันติภาพสากล
พุธ 21 กันยายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 21 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานนำ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมกิจกรรมอ่านสารสันติภาพภายใต้แนวคิด “ขอให้เราร่วมสร้างสันติภาพด้วยการเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย์” (End Racism Build Peace) พร้อมทั้งสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐานเป็นเวลา 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา  ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัครนักศึกษาในงาน RMUTL Open House 2022 ณ มทร.ล้านนา เชียงใหม่
พุธ 21 กันยายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

            วันที่ 21 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน RMUTL Open House 2022 เรียนรู้ สร้างสรรค์ เทคโนโลยี ก้าวสู่อาชีพ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้นำหลักสูตรที่เปิดสอน ไปประชาสัมพันธ์ให้กับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตภาคเหนือที่เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งเปิดรับสมัครนักศึกษา จัดกิจกรรมสันทนาการและแจกของที่ระลึกภายในงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ จังหวัดเช... >> อ่านต่อ


ส่วนสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านพลังงาน และการใช้เทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสมให้กับพื้นที่การเกษตรศูนย์โครงการหลวงในเขตจังหวัดเชียงราย-พะเยา
พุธ 21 กันยายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 18 กันยายน 2565 ส่วนสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านพลังงาน และการใช้เทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสมให้กับพื้นที่การเกษตรศูนย์โครงการหลวงในเขตจังหวัดเชียงราย-พะเยา โดยได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก ขนาด 300 วัตต์ แบบเคลื่อนที่ ให้กับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ศูนย์โครงการหลวงห้วยแล้ง จำนวน 45 คน เพื่อการอนุรักษ์และลดการใช้พลังานในชุมชนหรือสถานี... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 3364


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา