โลโก้เว็บไซต์ บทความ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 บทความ

เลื่อนกำหนด วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2562
อังคาร 20 กรกฎาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

พระราชทานพระราชานุญาต เลื่อนกำหนด วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒                   ... >> อ่านต่อ


ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดเชียงรายและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 7/2564
พฤหัสบดี 29 กรกฎาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

                  วันนี้ (29 กรกฎาคม 2564) ผู้ช่วยศาสตราจาร์ธนากร   สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดเชียงรายและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 7/2564 เพื่อรับมอบนโยบายจากท่านประจญ  ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชกรจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ให้คำแนะนำกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 9 เศรษฐี เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่าย
อังคาร 27 กรกฎาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

                   วันที่ 27 กรกฏาคม 2564 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 9 เศรษฐีซึ่งเป็นกลุ่มสตรีและผู้สูงอายุในโครงการบ้านเอื้ออาทรเชียงราย (แม่สาย 1) ขอเข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย, ดร.ชไมพร  รัตนเจริญชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ดร.พันทิพา  ปัญสุวรรณ อาจารย์หลักสูตรการตลาด และคุณวรินยา  อุโมงค์ หัวหน้างานบริการวิชาการและงานวัจัย เพื่อขอความร่วมมือและคำแนะนำในการพัฒนา... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมมอบตู้ความดันบวกสำหรับตรวจเชื้อโควิด-19(swab test), ห้องความดันลบและบวกสำหรับห้องตรวจ ARI clinic และชุดล้อเข็ญหลอดฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV-C ให้กับโรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
อังคาร 27 กรกฎาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

                           วันที่ 27 กรกฎาคม 2564  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร   สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย อาจารย์พิเชษฐ์  กันทะวัง อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมมอบสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ในการตรวจและรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19) อาทิ ตู้ความดันบวกสำหรับตรวจเชื้อโควิด-19(swab test), ห้องคว... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงราย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากสารเคมีตกค้างในร่างกาย
ศุกร์ 23 กรกฎาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงราย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากสารเคมีตกค้างในร่างกาย ให้กับ                 วันพุธที่ 21 และพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร สร้อยสุวรรณ หัวหน้าโครงการวิจัย ร่วมด้วยอาจารย์ ดร.สุบิน ใจทา อาจารย์อรสา ธรรมสรางกูล และ อาจารย์ ดร.แววดาว พรหมเสน คณะอาจารย์ผู้ร่วมโครงการวิจัย ร่วมกับเทศบาลนครเชียงราย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากสารเคมีตกค้างในร่างกาย ณ ... >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน  ประจำปี 2564 แบบออนไลน์
ศุกร์ 23 กรกฎาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน ประจำปี 2564 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม  เพื่อแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และถวายเป็นราชสักการะ เพื่อเป็นการสนองต่อพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะสืบสาน รักษาและต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” โดยสามารถร่วมพิธีดังกล่าวในรูปแบบออนไลน์ ได้ที่ >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมการประชุมร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา 3 แห่งในจังหวัดเชียงราย  เพื่อหารือการเตรียมการการจัดบริการวัคซีนให้กับนักศึกษาและบุคลากรทั้ง 3 สถาบัน
พฤหัสบดี 22 กรกฎาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

                        เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 อาจารย์สุจิตตา  หงษ์ทอง อาจาร์ประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พร้อมด้วย คุณจิณณ์ณิชา  อินยะพรม เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา 3 แห่งในจังหวัดเชียงราย  เพื่อหารือการเตรียมการการจัดบริการวัคซีนให้กับนักศึกษาและบุคลากรทั้ง 3 สถาบัน จำนวน 1,000 ราย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 800 ราย มหาวิทยาลัยเทคโนโ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมสืบสานประเณีอันดีงาม ร่วมถวายเทียนพรรษาวัดโดยรอบมหาวิทยาลัยฯ
พฤหัสบดี 22 กรกฎาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมสืบสานประเณีอันดีงาม ร่วมถวายเทียนพรรษาวัดโดยรอบมหาวิทยาลัยฯ              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมสืบสานประเพณีที่ดีงามถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดโดยรอบมหาวิทยาลัย ซเพื่อเป็นการลดำเนินการตามนโยบายยการป้องกันและลดการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยฯ จึงได้แบ่งสายในการถวายเทียนไปยังวัดรอบ ๆ มหาวิทยาลัยฯ ดังนี้              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้า... >> อ่านต่อ


คลังความรู้ชุมชน ปิดให้บริการวันที่ 22 - 31 กรกฎาคม 2564
พฤหัสบดี 22 กรกฎาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

  คลังความรู้ชุมชน ปิดให้บริการวันที่ 22 - 31 กรกฎาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส Covid-19 แต่ยังสามารถอ่านหนังสือออนไลน์ได้ที่ https://cttc.rmutl.ac.th/page/knowledge-services >> อ่านต่อ


เชิญชวนเข้าร่วมประชุมและส่งบทคัดย่อ/บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ : The 6th International STEM Education Conference (iSTEM-Ed2021)
พุธ 21 กรกฎาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

      ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลและศึกษารายละเอียดได้ที่ QR Code หรือที่เว็บไซต์ http://istem-ed.com/istem-ed2021/index.php หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ เรืองศิริ โทรศัพท์ 089-872-2974   >>รายละเอียดเพิ่มเติม&... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 2628


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา