โลโก้เว็บไซต์ บทความ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 บทความ

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตทางเข้าด้านทิศเหนือ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พุธ 18 ตุลาคม 2560 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตทางเข้าด้านทิศเหนือ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ......................................................................................................................                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตทางเข้าด้านทิศเหนือ (ครั้งที่๒) ... >> อ่านต่อ


สภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.ล้านนา จัดประชุมครั้งที่ 35/2560
พุธ 18 ตุลาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

               วันนี้ 18 ตุลาคม 2560 สภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.ล้านนา จัดประชุมครั้งที่ 35/2560 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์กร จันทรวิโรจน์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นประธานในการประชุม เพื่อให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ... >> อ่านต่อ


ประชุมแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2560
อังคาร 17 ตุลาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

วันนี้ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. งานพัสดุ กองบริหารทรัพยากร มทร.ล้านนา เชียงราย จัดประชุมแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2560 เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่ ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย ข่าว : นางสาวพัชราภรณ์ คำสร้อย ภาพ : อาจารย์ทัดมนู โพธิสารัตน์ >> อ่านต่อ


พิธีรับมอบต้นดาวเรืองและดอกไม้จันทน์ มทร.ล้านนา เชียงราย
อังคาร 17 ตุลาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

                    วันนี้ (17 ตุลาคม 2560) นางภัทราวดี ปัญญาบุญ นายอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีรับมอบต้นดาวเรืองและดอกไม้จันทน์ ณ ห้องนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อาคารศูนย์วัฒนธรรมศึกษา และ บริเวณสนามกีฬา มทร.ล้านนา เชียงราย เพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย รักษาราชการแทนรองอ... >> อ่านต่อ


ประกาศ เรื่องคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
พฤหัสบดี 12 ตุลาคม 2560 / ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เรื่อง คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว --------------------------------------------------------------------------                                    ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ สังกัดกองบริหารท... >> อ่านต่อ


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการ
อังคาร 10 ตุลาคม 2560 / ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติ ผู้ที่สนใจสามารถ Download ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวได้ที่ www.chiangrai.rmutl. ac.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานทรัพยากรเชียงราย อาคารอำนวยการ ชั้น ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๐  ตุลาคม – ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐  (เฉพาะวันทำการ) ภาคเช้าตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ภาคบ่ายตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. >> อ่านต่อ


ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างไฟฟ้า
ศุกร์ 6 ตุลาคม 2560 / ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างไฟฟ้า >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาเพื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของสโมสรโรตารี่กรุงเทพ จำนวน 1 ทุนๆ ละ  10,000 บาท
พุธ 4 ตุลาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                   ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาเพื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของสโมสรโรตารี่กรุงเทพ จำนวน 1 ทุนๆ ละ  10,000 บาท นักศึกษาท่านใดมีความสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ห้องพยาบาล อาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 หรือติดต่อ คุณจิณณ์ณิชา อินยะพรม Tel..085-6269660 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของมูลนิธิสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 2 ทุน ทุนละ 4,500 บาท
พุธ 4 ตุลาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

           ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของมูลนิธิสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 2 ทุน         ทุนละ 4,500 บาท ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่     >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนอำเภอพาน ประจำเดือนตุลาคม 2560
อังคาร 3 ตุลาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

            วันนี้ (3 ตุลาคม 2560) เวลา 9.30 น. อาจารย์ภีราวิชญ์ ชัยมาลา หัวหน้าศูนย์วัฒนธรรมศึกษา/หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านวันนี้ (3 ตุลาคม 2560) เวลา 9.30 น. อาจารย์ภีราวิชญ์ ชัยมาลา หัวหน้าศูนย์วัฒนธรรมศึกษา/หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอพานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนตุลาคม 2560  ณ ห้องประชุมอำเภอพาน ที่ว่าการอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 962