โลโก้เว็บไซต์ บทความ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 บทความ

การสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก 
จันทร์ 21 สิงหาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

การสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ขอเชิญชวนร่วมส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2566
พฤหัสบดี 16 กุมภาพันธ์ 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญชวนบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และผู้สนใจ ร่วมส่งบทความตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2566 (ไม่มีค่าใช้จ่าย) บทความมีลักษณะดังนี้ เป็นบทความที่เกิดจากการค้นคว้าวิจัยโดยมีกระบวนการนำไปสู่การสร้างความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ในชุมชนสถานประกอบการ และมีข้ออธิบายได้อย่างชัดเจน และ/หรือ เป็นบทความที่เกิดจากการบริการวิชาการ ที่สามารถอธิบายกระบวนการนำองค์ความรู้ไปใช้ประยุกต์... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมพิธีส่งมอบบ้านผู้ยากไร้ 29 กันยายน 2566
ศุกร์ 29 กันยายน 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

             มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมพิธีส่งมอบบ้านผู้ยากไร้29 กันยายน 2566 รองศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมพิธีส่งมอบบ้านผู้ยากไร้ตามโครงการ “เหล่ากาชาดห่วงใยสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้จังหวัดเชียงราย” ประจำปี 2566 ณ ต.เจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย โดยมี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายวุฒิกร คำมา นายอำเภอพาน สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวั... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ลงพื้นที่ สำรวจบ้านผู้ยากไร้ ในพื้นที่ ต.เจริญเมือง
ศุกร์ 29 กันยายน 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

               มทร.ล้านนา เชียงราย ลงพื้นที่ สำรวจบ้านผู้ยากไร้  ในพื้นที่ ต.เจริญเมือง 29 กันยายน 2566 รองศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง ลงพื้นที่สำรวจบ้านผู้ยากไร้ ในพื้นที่ตำบลเจริญเมือง เพื่อหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่ อ.พาน จ.เชียงราย >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ประชุมการติดตามและประเมินการทำงานโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง 2566
ศุกร์ 29 กันยายน 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

เช้าวันนี้ (29 กันยายน 2566) งานวิชาการ กองการศึกษาเชียงราย จัดประชุมการติดตามและประเมินการทำงานโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยรองศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย และนางณัชชา ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยกองการศึกษา เชียงราย พร้อมคณะกรรมการโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รายงานผลการดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการพัฒนาระบบดูแลความเป็นอยู่และสวัสดิภาพของผู้รับทุนให้สำเร็จการศึกษา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อัคครัตน์ พูลกระจ่าง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รินรดี ปาปะใน... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนาเชียงราย ประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการกับนายอำเภอพาน
ศุกร์ 29 กันยายน 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

              มทร.ล้านนา เชียงราย ประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการกับ นายวุฒิกร  คำมา นายอำเภอพาน เรื่อง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย และ  งานสานประเภณีตานก๋วยสลาก ประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 ณ อาคารวิทยบริการฯ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมการพบปะหารือข้อราชการ สภากาแฟ จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 12/2566
อังคาร 26 กันยายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

                     วันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 18.00 น. ดร.ณัฐรกานต์  คำใจวุฒิ, อาจารย์ศิรินาฏ  จันทนะเปลิน, อาจารย์กุลพรภัสร์  ภราดรภิบาล, อาจารย์สุวิสา  ทะยะธงดุ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมการพบปะหารือข้อราชการ "สภากาแฟ" จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ร้านอาหารเอกโอชา ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จัดโดยหอการค้าจังหวัดเชียงราย ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมประชุมหารือการดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ใน อ.พาน
อังคาร 26 กันยายน 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          26 กันยายน 2566 มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ อำเภอพานและ มูลนิธิปิยวรรณพิพัฒน์เพื่อสังคม จัดประชุมหารือ การดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่ อ.พาน จ.เชียงราย นำร่อง 5 หลังคาเรือน โดยมีพระครูปิยวรรณพิพัฒน์ ดร. เจ้าคณะตำบลสันกลาง เขต 2 เจ้าอาวาสวัดหัวฝาย เป็นองค์ประธานสงฆ์ และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐที่เป็นศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ระดับอำ... >> อ่านต่อ


กลุ่มบริษัทซอฟต์สแควร์ ประชาสัมพันธ์โครงการสหกิจศึกษาให้กับนักศึกษา คณาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย
อังคาร 26 กันยายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

                            เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 ฝ่ายบุคคล กลุ่มบริษัทซอฟต์สแควร์ ซึ่งประกอบธุรกิจให้คำปรึกษา ออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยบุคลากรมืออาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าพบ นางณัชชา  ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองการศึกษาเชียงราย และตัวแทนอาจารย์หลักสูตรระบบสารสนเทศ, หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, หน่วยสหกิจศึกษา และนักศึกษา เพื่อเข้ามาประชาสัมพันธ์โครงการสหกิจศึกษาของบริษัท ณ อาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนาเชียงราย ร่วมกับโครงการเต็มใจ จัดอบรม เรื่อง การบริจาคโลหิตและแนวคิดทางการตลาด Big Idea
อังคาร 26 กันยายน 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

               มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ โครงการเต็มใจ “รณรงค์สร้างสรรค์ เชื่อมถึงกันด้วยการให้” จัดกิจกรรมอบรมความรู้ เรื่อง การบริจาคโลหิตและแนวคิดทางการตลาดโดยวิทยากร อาจารย์ณัฐวรรธน์ ภรนรา เรื่อง แนวคิดทางการตลาด Big Idea และนาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  และนางสาวภูพิงค์ ปรัชญา นักเทคนิคการแพทย์ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 4073


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา