โลโก้เว็บไซต์ บทความ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 บทความ

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมรับโล่ประกาศเกียรติคุณในการสนับสนุนบริการฉีดวัคซีนโควิด 19
อังคาร 28 กันยายน 2564 / ข่าวกิจกรรม

                วันที่ 28 กันยายน 2564 อาจารย์อนิรุทธ์ สงค์ธนาพิทักษ์เป็นตัวแทนผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในการสนับสนุนบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับประชาชนจังหวัดเชียงราย โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จากนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมเชียงรายแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเฮอริเทจเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564
อังคาร 28 กันยายน 2564 / ข่าวกิจกรรม

                      วันที่ 28 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564 โดยในช่วงเช้าได้จัดพิธีร้องเพลงและเคารพธงชาติ นำโดย นางรัญชนา  นำอิน  ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย สวมเครื่องแบบข้าราชการขอพับแขนยาว ณ ลานหน้าอาคารสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย  พร้อมกันนี้มหาวิ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการตรวจประเมินคุณภาพ และกลั่นกรอง SAR ระดับหน่วยงานสนับสนุน
พฤหัสบดี 23 กันยายน 2564 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

   วันที่ 22 กันยายน 2564 งานประกันคุณภาพการศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้ารับการตรวจแระเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงานสนับสนุน เพื่อรายงานผลการดำเนินการในส่วนของการสนับสนุน การเรียนการสอน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารสำนักงานบริหาร >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ Online
พฤหัสบดี 23 กันยายน 2564 / ข่าวกิจกรรม

               วันที่ 22 กันยายน 2564 งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ Online โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร   สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่และเปิดโครงการอบรม นอกจากนี้เรายังได้รับเกียรติจาก พระครูสุปัญญาภิรมย์ ตัวแทนจากวิทยาลัยสงฆ์จังหวัดเชียงราย มาเป็นพระวิทยากร มาบรรยาให้ความรู้เรื่อง การดำเนินชีวิตอย่... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย เปิดศูนย์ประเมินความรู้ ความสามารถ ตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร และ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้าน ประจำเขตพื้นที่เชียงราย
พุธ 22 กันยายน 2564 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                วันที่ 22 กันยายน 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย นำโดย นางสาวอุษา คงภักดี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย และทีมงานคณะผู้ประเมิน ร่วมมอบ หนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้ ความสามารถ ตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ โดยสาขาที่รับรอง คือ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร และ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ... >> อ่านต่อ


RMUTL UApp ช่องทางใหม่ที่เราสื่อสารกับคุณ
พุธ 22 กันยายน 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ธนาคารกรุงไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิด RMUTL UApp ให้เป็น One Stop Service ที่ตอบโจทย์ทุก Lifestyle ของทุกคน ในรั้วมหาวิทยาลัย และไม่พลาดทุกข่าวสารและกิจกรรมที่สำคัญของมหาวิทยาลัย เขื่อมต่อ ข่าวสาร, ตารางเรียน/กิจกรรม , เชื่อมต่อกับ Apple's Health app เพื่อนับจำนวนก้าว และระยะทาง แผนที่ภายในมหาวิทยาลัย Virtual Card ยืม/จอง อุปกรณ์และสถานที่ ดาวโหลดได้แล้วทั้งระบบ IOS และ Android >> อ่านต่อ


ราชมงคลล้านนา เชียงราย มอบรถเข็นฆ่าเชื้อ UV-C Tralley ให้กับ โรงเรียนบ้านสันกลาง (ABEC)
พุธ 22 กันยายน 2564 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                     วันที่ 22 กันยายน 2564 คลินิกเทคโนโลยี งานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดยอาจารย์ชนนพร  ยะใจมั่น หัวหน้างานคลินิกเทคโนโลยี,  อาจารย์พิเชษฐ  กันทะวัง อาจารย์ผู้สร้างสิ่งประดิษฐ์ คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมมอบรถเข็นฆ่าเชื้อ UV-C Tralley ให้กับ โรงเรียนบ้านสันกลาง (ABEC)  โดยมี นายสุทธิพงษ์ ทะระมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันกลาง รับมอบ เพื่อนำไปใ... >> อ่านต่อ


ผู้ช่วยอธิการบดี เชียงราย ร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2/2564
อังคาร 21 กันยายน 2564 / ข่าวกิจกรรม

                     วันที่ 21 กันยายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาการดำเนินการตามแผนงานสำรวจข้อมูลและปรับปรุงราคาประเมินที่ดินในภูมิภาค พื้นที่จังหวัดเชียงรายและกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเพิ่มเติม รอบบัญชี พ.ศ. 2559 - 2562 หมู่บ้านจัดสรร โครงการ เอฟเวอรี่เดย์ เทิง อำเ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดกิจกรรม การเสวนาหัวข้อ ''คนรุ่นใหม่กับการปรับตัวในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ'' ภายใต้โครงการสานเสวนาถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้มีประสบการณ์ ในรูปแบบออนไลน์
อังคาร 21 กันยายน 2564 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 21 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมการเสวนาหัวข้อ ''คนรุ่นใหม่กับการปรับตัวในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ'' โดยผู้แทนบุคลากรที่เกษียณอายุราชการจาก 6 พื้นที่ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมดังกล่าว  ในโอกาสเดียวกันนี้ รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีได้กล่าวมุฑิตาจิต เชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นระยะเวลายาวนาน ประจำปี 2564 และมอบเกียรติบัตรพร้อมด้วยโล่ที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ณ ห้อง Knowledge theater... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย มอบ รถเข็นฆ่าเชื้อ UV-C Tralley ให้กับ หน่วยกู้ชีพทรายขาว เพื่อใช้ฆ่าเชื้อภายในรถรับ-ส่ง ผู้ป่วย
อังคาร 21 กันยายน 2564 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                           วันที่ 21 กันยายน 2564 งานคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มอบ รถเข็นฆ่าเชื้อ UV-C Tralley ให้กับ หน่วยกู้ชีพทรายขาว เพื่อใช้ฆ่าเชื้อภายในรถรับ-ส่ง ผู้ป่วย โดยมี อาจารย์พิเชษฐ  กันทะวัง อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์, อาจารย์ชนนพร  ยะใจมั่น หัวหน้างานคลินิกเทคโนโลยี และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมมอบ ณ ที่ทำการหน่วยกู้ชีพทรายขาว... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 31 - 40 ทั้งหมด 2744


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา