โลโก้เว็บไซต์ บทความ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 บทความ

งานกิจการนักศึกษา ประชุมหารือเรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าบริการสุขภาพนักศึกษา ผ่านระบบ VDO CONFERENCE
อังคาร 8 ธันวาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

             วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย พร้อมด้วยบุคลากรงานกิจการนักศึกษา ร่วมประชุมผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ (ระบบ VDO CONFERENCE) เพื่อหารืองานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อจัดทำร่างประกาศ มหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าบริการสุขภาพนักศึกษา ณ ห้องประชุม VDO CONFERENCE ชั้น 5 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย >> อ่านต่อ


บัณฑิต มทร.ล้านนา เชียงราย สอบใบ กว. วิชาเฉพาะทางวิศวกรรม ได้คะแนน 100 คะแนน อันดับ 1 ของประเทศ
อังคาร 8 ธันวาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

               ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา นายเตชะวิทย์  สุขคำ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ที่สามารถสอบขอใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม วิชาเฉพาะทางวิศวกรรม ได้คะแนน 100 คะแนน อันดับ 1 ของประเทศ และวิชาพื้นฐานวิศวกรรม ของการสอบใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ที่ออกให้โดยสภาวิศวกร แห่งประเทศไทย                โดยสภาวิศวกร (Council of Engineers) กำห... >> อ่านต่อ


นักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมปลูกไผ่รวมใจภักดิ์ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เสาร์ 5 ธันวาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

              วันที่ 5 ธันวาคม 2563 งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดยนางสาวปิยะดา  ครูบา หัวหน้างานกิจการนักศึกษา นำนักศึกษาสโมสรนักศึกษาส่วนกลาง สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกไผ่รวมใจภักดิ์ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยโครงการนี้ มีนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเข้าร่วมด้วย เพื่อเป็นกา... >> อ่านต่อ


ผู้บริหาร คณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563
เสาร์ 5 ธันวาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 ผู้บริหาร คณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2564(ปีที่ 2)
ศุกร์ 4 ธันวาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

       วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐ พชรธนนนท์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และนายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2564 (ปีที่ 2) ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรม และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564)         ด้วย จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนคุณธรรมจังหวัดเชียงราย โดยความร่วมมือของศุนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) และอ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และ ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563
ศุกร์ 4 ธันวาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

         วันนี้ 4 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน และปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าเนื่องในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย  >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพที่ได้รับตำแหน่งใหม่
พฤหัสบดี 3 ธันวาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

             วันที่ 3 ธันวาคม 2563​ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าแสดงความยินดีกับนายชัยสิทธิ์ สง่างาม ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพ และร่วมหารือข้อราชการและการรับนักศึกษาใหม่ ณ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย   >> อ่านต่อ


ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ประจำเดือนธันวาคม 2563
พฤหัสบดี 3 ธันวาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

             วันที่ 3 ธันวาคม 2563​ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ประจำเดือนธันวาคม 2563 ครั้งที่ 12/2563 ณ ห้องประชุม สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย >> อ่านต่อ


ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้าเหมางานบริการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พุธ 2 ธันวาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมางานบริการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ... >> อ่านต่อ


ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้าระดับสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อังคาร 1 ธันวาคม 2563 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้าระดับสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารรายละเอียดดังแนบ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 31 - 40 ทั้งหมด 2430


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา