โลโก้เว็บไซต์ บทความ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 บทความ

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
จันทร์ 23 มีนาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                เนื่องด้วยผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์คนปัจจุบัน จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์   จึงจัดให้มีการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก http://www.thaimediafund.or.th/ >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมระดมความคิดหาแนวทางการป้องกันและการดำเนินงานระหว่างการเกิดโรคระบาท COVID 2019
จันทร์ 23 มีนาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

             วันนี้ (23 มีนาคม 2563) ผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมระดมความคิดหาแนวทางการป้องกันและการดำเนินงานระหว่างการเกิดโรคระบาท COVID 2019 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อยางปกติ โดยได้กำหนดให้มี - การเซ็นชื่อแทนการสแกนนิ้ว และ - กำหนดให้มีจุดเข้า-ออก มหาวิทยาลัยฯ เพียงจุดเดียว คือ ประตู 6 โดยให้ทำรายงานบุคคลที่เข้า-ออก มหาวิทยาลัยฯ - มีการวัดไข้และล... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนา เปิดรับสมัครอาจารย์และบุคลากร
ศุกร์ 20 มีนาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนา เปิดรับสมัครอาจารย์และบุคลากรหลายตำแหน่ง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิงที่ http://document.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/KXIG49TzGoAdwpL >> อ่านต่อ


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
ศุกร์ 20 มีนาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                                                         ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านน     เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน                   ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนแบบโมดูล
ศุกร์ 20 มีนาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

               วันนี้ (20 มีนาคม 2563) เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนแบบโมดูล สำหรับหลักสูตรฐานสมรรถนะ และการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ภายใต้โครงการการจัดการศึกษาและวิจัยร่วม มทร.ล้านนา และ สอศ. เพื่ออุตสาหกรรมเครื่องจักรเกษตรและสมาร์ทฟาร์ม ณ ห้องประชุมทางไกลผ่านจอภาพ Video Conference อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ผลิตเจลล้างมือป้องกันไวรัส COVID - 19
ศุกร์ 20 มีนาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทำเจลล้างมือป้องกันไวรัส COVID - 19" ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ และผู้ที่สนใจ โดยมีอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา เชียงราย มาเป็นวิทยากรแนะนำวิธีการทำเจลแอลกอฮอล์ ล้างมือ โดยได้รับความร่วมมือจากงานกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย เป็นหน่วยงานจัดหาวัตถุดิบเพื่อนำมาเป็นส่วนผสมในการผลิตเจลแอลกอฮอล์ ล้าง... >> อ่านต่อ


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง แนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 สำหรับด้านสุขอนามัยและอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดต่างๆ
พฤหัสบดี 19 มีนาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบุคลากร

                                                      ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   เรื่อง แนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 สำหรับด้านสุขอนามัยและอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดต่างๆ                  โดยที่เป็นการสม... >> อ่านต่อ


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการฝึกงาน กรณีสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคฤดูร้อน/2562
พฤหัสบดี 19 มีนาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบุคลากร

         ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการฝึกงาน กรณีสถานการณ์ไม่ปกติ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคฤดูร้อน/2562               ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือโ... >> อ่านต่อ


ทีมงานโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง มทร.ล้านนา เชียงราย ออกพื้นตรวจคัดกรองข้อมูลทางกายภาพ ณ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
พฤหัสบดี 19 มีนาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

             ทีมงานโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง กองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)  โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ออกพื้นตรวจคัดกรองข้อมูลทางกายภาพ ของผู้ขอรับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2563 โดยแบ่งคณะกรรมการออกเป็นหลายสายเพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการคัดกรองนักศึกษา สำหรับวันที่ 19 มีนาคม 2563 ทีมคัดกรองสายอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ได้ออกคัดกรอง ณ ตำบลบ้านเจริญราษฎร์ และตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา >> อ่านต่อ


ทีมงานโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง มทร.ล้านนา เชียงราย ออกพื้นตรวจคัดกรองข้อมูลทางกายภาพ ณ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
พฤหัสบดี 19 มีนาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

                  ทีมงานโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง กองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)  โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ออกพื้นตรวจคัดกรองข้อมูลทางกายภาพ ของผู้ขอรับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2563 โดยแบ่งคณะกรรมการออกเป็นหลายสายเพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการคัดกรองนักศึกษา สำหรับวันที่ 19 มีนาคม 2563 ทีมคัดกรองสายอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ได้ออกคัดกรองนักศึกษา ณ ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 61 - 70 ทั้งหมด 2187


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา