โลโก้เว็บไซต์ บทความ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 บทความ

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดประชุมคณะกรรมการการวิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2564
ศุกร์ 12 มีนาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

        วันที่ 12 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2564 เพื่อจัดทำแนวปฏิบัติการบริหารเงินรายได้ การบริหารจัดการศึกษา แผนงานหรือโครงการ รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการออกนอกระบบ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน (อว.ส่วนหน้า)
ศุกร์ 12 มีนาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 12 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน (อว.ส่วนหน้า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มทร.ล้านนา เชียงราย ครั้งที่ 1/2564 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี เชียงราย และคณะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน          ... >> อ่านต่อ


ผู้ช่วยอธิการบดี เชียงราย เข้าร่วมพบปะหารือข้อราชการ สภากาแฟ ณ โรงแรมไชยนารายณ์ ริเวอร์ไซด์
พุธ 10 มีนาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

           วันที่ 10 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีเชียงราย เข้าร่วมพบปะหารือข้อราชการ "สภากาแฟ" โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน และในครั้งนี้จังหวัดเชียงรายร่วมกับศาลจังหวัดเชียงราย ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย ศาลแขวงเวียงป่าเป้า ศาลแขวงเชียงราย และศาลจังหวัดเทิง จัดพบปะหารือข้อราชการ "สภากาแฟ" ณ ห้องประชุมไชยนารายณ์ ชั... >> อ่านต่อ


ผู้บริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมแสดงความยินดีกับนางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ ที่ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหาส่วนจังหวัดเชียงราย
อังคาร 9 มีนาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

              วันที่ 9 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยนางรัญชนา  นำอิน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร อาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มอบกระเช้าแสดงความยินดีต่อ นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ ที่ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหาส่วนจังหวัดเชียงราย โดยมี นายรชฎ อึ้งอภินันท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นตัวแทนรับมอบ ในการนี้ผู้บริหาร อาจารย์แล... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ประชุมหารือแนวทางในการจัดการศึกษาระบบไตรภาคีร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
อังคาร 9 มีนาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

       วันที่ 9 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ประชุมหารือแนวทางในการจัดการศึกษาระบบไตรภาคีโรงเรียนในฟาร์มเบทาโกรรุ่นที่ 2 (ปวส.ช่างกลเกษตร) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย >> อ่านต่อ


นศ.สาขาการบัญชี จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ ภายใต้หัวข้อ นักลงทุนยุคใหม่ ลงทุนอย่างไรให้เติบโต ณ อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย
อาทิตย์ 7 มีนาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

               วันนที่ 7 มีนาคม 2564 ดร.ชไมพร  รัตนเจริญชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน เชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการ ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนยุคใหม่ ลงทุนอย่างไรให้เติบโต” จัดโดยนักศึกษาสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย และได้รับเกียรติจาก คุณกิจพณ ไพรไพศาลกิจ ผู้อำนวยการอาวุโสและนักกลยุทธ์ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ปร... >> อ่านต่อ


รับสมัครนักศึกษาใหม่
ศุกร์ 5 มีนาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาใหม่ "ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง" ประจำปีการศึกษา 2564สำหรับนักเรียน วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่า ที่กำลังจะจบการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือด้อยโอกาสทุนการศึกษา 5 ปี  (ปวช.ต่อเนื่อง ปวส./อนุปริญญา) 1. เตรียมวิศวกรรม (ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์) >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมวางพานุ่มน้อมรำลึกถึงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2564 และร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลวิชาการในงาน
อังคาร 2 มีนาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

                 วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 07.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย   จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกิจกรรมวางพานพุ่มเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2564 ในการนี้ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมจัด... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมการออกแนะแนวประชาสัมพันธ์ และรับสมัคร โครงการทุนนวัตกรรมสายวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2564
จันทร์ 1 มีนาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

                 วันที่ 1 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการประชุมการออกแนะแนวประชาสัมพันธ์ และรับสมัคร โครงการทุนนวัตกรรมสายวิชาชีพชั้นสูง กองทุนเสมอภาคทางการศึกษา  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์, ดร.ชไมพร  รัตนเจริญชัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และบุค... >> อ่านต่อ


ผู้ช่วยอธิการ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2/2564
จันทร์ 1 มีนาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

             วันที่ 1 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เพื่อหารือข้อราชการระหว่างหน่วยงาน โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 41 - 50 ทั้งหมด 2502


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา