โลโก้เว็บไซต์ บทความ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 บทความ

มทร.ล้านนา เชียงราย เปิดศูนย์ประเมินความรู้ ความสามารถ ตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร และ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้าน ประจำเขตพื้นที่เชียงราย
พุธ 22 กันยายน 2564 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                วันที่ 22 กันยายน 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย นำโดย นางสาวอุษา คงภักดี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย และทีมงานคณะผู้ประเมิน ร่วมมอบ หนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้ ความสามารถ ตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ โดยสาขาที่รับรอง คือ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร และ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ... >> อ่านต่อ


RMUTL UApp ช่องทางใหม่ที่เราสื่อสารกับคุณ
พุธ 22 กันยายน 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ธนาคารกรุงไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิด RMUTL UApp ให้เป็น One Stop Service ที่ตอบโจทย์ทุก Lifestyle ของทุกคน ในรั้วมหาวิทยาลัย และไม่พลาดทุกข่าวสารและกิจกรรมที่สำคัญของมหาวิทยาลัย เขื่อมต่อ ข่าวสาร, ตารางเรียน/กิจกรรม , เชื่อมต่อกับ Apple's Health app เพื่อนับจำนวนก้าว และระยะทาง แผนที่ภายในมหาวิทยาลัย Virtual Card ยืม/จอง อุปกรณ์และสถานที่ ดาวโหลดได้แล้วทั้งระบบ IOS และ Android >> อ่านต่อ


ราชมงคลล้านนา เชียงราย มอบรถเข็นฆ่าเชื้อ UV-C Tralley ให้กับ โรงเรียนบ้านสันกลาง (ABEC)
พุธ 22 กันยายน 2564 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                     วันที่ 22 กันยายน 2564 คลินิกเทคโนโลยี งานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดยอาจารย์ชนนพร  ยะใจมั่น หัวหน้างานคลินิกเทคโนโลยี,  อาจารย์พิเชษฐ  กันทะวัง อาจารย์ผู้สร้างสิ่งประดิษฐ์ คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมมอบรถเข็นฆ่าเชื้อ UV-C Tralley ให้กับ โรงเรียนบ้านสันกลาง (ABEC)  โดยมี นายสุทธิพงษ์ ทะระมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันกลาง รับมอบ เพื่อนำไปใ... >> อ่านต่อ


ผู้ช่วยอธิการบดี เชียงราย ร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2/2564
อังคาร 21 กันยายน 2564 / ข่าวกิจกรรม

                     วันที่ 21 กันยายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาการดำเนินการตามแผนงานสำรวจข้อมูลและปรับปรุงราคาประเมินที่ดินในภูมิภาค พื้นที่จังหวัดเชียงรายและกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเพิ่มเติม รอบบัญชี พ.ศ. 2559 - 2562 หมู่บ้านจัดสรร โครงการ เอฟเวอรี่เดย์ เทิง อำเ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดกิจกรรม การเสวนาหัวข้อ ''คนรุ่นใหม่กับการปรับตัวในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ'' ภายใต้โครงการสานเสวนาถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้มีประสบการณ์ ในรูปแบบออนไลน์
อังคาร 21 กันยายน 2564 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 21 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมการเสวนาหัวข้อ ''คนรุ่นใหม่กับการปรับตัวในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ'' โดยผู้แทนบุคลากรที่เกษียณอายุราชการจาก 6 พื้นที่ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมดังกล่าว  ในโอกาสเดียวกันนี้ รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีได้กล่าวมุฑิตาจิต เชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นระยะเวลายาวนาน ประจำปี 2564 และมอบเกียรติบัตรพร้อมด้วยโล่ที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ณ ห้อง Knowledge theater... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย มอบ รถเข็นฆ่าเชื้อ UV-C Tralley ให้กับ หน่วยกู้ชีพทรายขาว เพื่อใช้ฆ่าเชื้อภายในรถรับ-ส่ง ผู้ป่วย
อังคาร 21 กันยายน 2564 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                           วันที่ 21 กันยายน 2564 งานคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มอบ รถเข็นฆ่าเชื้อ UV-C Tralley ให้กับ หน่วยกู้ชีพทรายขาว เพื่อใช้ฆ่าเชื้อภายในรถรับ-ส่ง ผู้ป่วย โดยมี อาจารย์พิเชษฐ  กันทะวัง อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์, อาจารย์ชนนพร  ยะใจมั่น หัวหน้างานคลินิกเทคโนโลยี และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมมอบ ณ ที่ทำการหน่วยกู้ชีพทรายขาว... >> อ่านต่อ


คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา เชียงราย ให้ความรู้เรื่อง แสง UV-C ที่ใช้ในการฆ่าเชื้อ ไวรัสโควิด 2019 พร้อมทั้งมอบรถเข็นฆ่าเชื้อ UV-C Tralley ให้กับ รร.อบต.ทรายขาว
อังคาร 21 กันยายน 2564 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

              วันที่ 21 กันยายน 2564 งานคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมบรรยายให้ความรู้เรื่อง แสง UV-C ที่ใช้ในการฆ่าเชื้อ ไวรัสโควิด 2019 (COVID-19)ให้กับนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ ที่สามารถเกิดประโยชน์กับชุมชนระแวกใกล้เคียง พร้อมทั้งมอบรถเข็นฆ่าเชื้อ UV-C Tralley ให้กับ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อ แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อก่อโรคบางช... >> อ่านต่อหลักสูตรการบัญชี มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการส่งเสริมสมรรถนะและพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีการบัญชีและธุรกรรมทางการบัญชีออนไลน์
เสาร์ 18 กันยายน 2564 / ข่าวกิจกรรม

                        วันที่ 18 กันยายน 2564 สาขาการบัญชีได้ดำเนินโครงการส่งเสริมสมรรถนะและพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีการบัญชีและธุรกรรมทางการบัญชีออนไลน์ ในหัวข้อ "Digital Disruption, Digital Asset & Digital Transformation of Accounting" ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และการทำงานทางด้านวิชาชีพบัญชีในอนาคต....                     &n... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมเป็นวิทยากรเข้าร่วมการบรรยายให้ความรู้เรื่องการผลิตเตาเผาขยะติดเชื้อและการใช้เทคโนโลยี Micro Nano Bubble ฟองอากาศขนาดจิ๋วเพื่อแก้ไขปัญหาปลาน็อคน้ำ
ศุกร์ 17 กันยายน 2564 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                        วันที่ 17 กันยายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี (เชียงราย) คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ การประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาประชาชน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 ณ ลานเอนกประสงค์บ้านเมืองกาญจน์ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 41 - 50 ทั้งหมด 2750


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา