โลโก้เว็บไซต์ บทความ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 บทความ

บริษัท สยามสไมล์โบรกเกอร์(ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครงาน จำนวน 6 ตำแหน่ง
จันทร์ 21 ธันวาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

            ด้วยบริษัท สยามสไมล์โบรกเกอร์(ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครบุคลากรร่วทำงาน ตำแหน่งพนักงานประจำสาขาเชียงราย จำนวน 6 ตำแหน่ง รายละเอียดดังเอกสารแนบ >> อ่านต่อ


ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะสำหรับอุตสาหกรรม ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พุธ 16 ธันวาคม 2563 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

     ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะสำหรับอุตสาหกรรม ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดบูธนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการในงาน มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2020 (Chiangrai ASEAN Flower Festival 2020)
จันทร์ 14 ธันวาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

             วันที่ 14 ธันวาคม 2563 กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดบูธนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการในงาน มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2020 (Chiangrai ASEAN Flower Festival 2020) ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2563 - 10 มกราคม 2564 ณ สวนไม้งามริมน้ำกก อำเภอเมือง จงหวัดเชียงราย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจาร... >> อ่านต่อ


รองคณบดีคระวิศวะฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของตำบลริมโขงภายใต้ยุทธศาสตร์อำเภอเชียงของ
จันทร์ 14 ธันวาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

            วันที่14 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ์ ทิพย์ประเสริฐ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อม ดร.อังกูร ว่องตระกูล อาจารย์ปรีชา พลชัย อาจารย์สุภัทรจิตต์ มะโนสด และอาจารย์ศราวุธ เรือนศรี เข้าร่วมประชุมการประสานงานและการขับเคลื่อนการดำเนินงานของตำบลริมโขงภายใต้ยุทธศาสตร์อำเภอเชียงของ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย  >> อ่านต่อ


สาขาการบัญชี จัดอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี ให้แก่ผู้ทำบัญชี TA CPA ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม จังหวัดเชียงราย
จันทร์ 14 ธันวาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

                สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี ให้แก่ผู้ทำบัญชี TA CPA ศิษย์เก่า และผู้ที่สนใจ ที่อยู่ในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง โดยมี 2 หลักสูตร ประกอบด้วย 1.สร้างความเข้าใจการปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs) และ 2.หลักสูตรUpdate ภาษีเงินได้นิติบุคคลการปรับปรุงกำไรสุทธิทางบัญชีให้เป็นกำไรส... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมถนนวัฒนธรรมชุมชนพื้นถิ่น ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
จันทร์ 14 ธันวาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

            เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฐ พชรธนนนท์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และ ดร.ณัฐรกานต์  คำใจวุฒิ อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมถนนวัฒนธรรมชุมชนพื้นถิ่น ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ณ ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวง ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยภายในงานมีการจัดบูธแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนและฐานเรียนรู้ภายในชุมชนและก... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมโครงการ รักษ์ดิน รักโลก เนื่องในวันดินโลก ณ ไร่กาแฟดอยมะค่า อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
พุธ 9 ธันวาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

           วันที่ 9 ธันวาคม 2563 วิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จัดโครงการ "รักษ์ดิน รักโลก" เนื่องในวันดินโลก ณ ไร่กาแฟดอยมะค่า อ.แม่ลาว จ.เชียงราย โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย(โดยอาจารย์ภัทราพร สมเสมอ หัวหน้าโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชนแบบมีส่วนร่วม กรณี วิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎรใหม่ตำบลดงมะดะ) เทศบาลตำบลดงมะดะ เกษตรอำเภอแม่ลาว พัฒนาชุมชนอำเภอแม่ลาว พัฒนาที่ดินอำเภอแม่ลาว ปศุสัตว์อำเภอแม่ลาว กศน.อำเภ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ให้การต้อนรับคณะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ในการตรวจเยี่ยมนักศึกษาในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2563
พุธ 9 ธันวาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

     วันนี้ 9 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาเชียงรายให้การต้อนรับ นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย และคณะในการตรวจเยี่ยมนักศึกษาในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ได้สอบถามผลการเรียน ความเป็นอยู่ระหว่างเรียน ตรวจเยี่ยมดูแล ให้คำแนะนำปรึกษาให้กำลังใจ ให้ความอบอุ่น มอบสิ่งของและทุนการศึกษา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงร... >> อ่านต่อ


งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมสถานศึกษาวิชาทหาร ครั้งที่ 6/63
พุธ 9 ธันวาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

               วันที่ 9 ธันวาคม 2563 คุณจิณณ์ณิชา  อินยะพรม เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการประชุมสถานศึกษาวิชาทหาร ครั้งที่ 6/63 จัดโดยหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 37 ณ สถานพักฝื้นและพักผ่อนกองทัพบก ไชยนารายณ์ ริเวอร์ไซด์ >> อ่านต่อ


งานกิจการนักศึกษา ประชุมหารือเรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าบริการสุขภาพนักศึกษา ผ่านระบบ VDO CONFERENCE
อังคาร 8 ธันวาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

             วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย พร้อมด้วยบุคลากรงานกิจการนักศึกษา ร่วมประชุมผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ (ระบบ VDO CONFERENCE) เพื่อหารืองานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อจัดทำร่างประกาศ มหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าบริการสุขภาพนักศึกษา ณ ห้องประชุม VDO CONFERENCE ชั้น 5 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 21 - 30 ทั้งหมด 2429


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา