โลโก้เว็บไซต์ 2023-02-16 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2023-02-16

มทร.ล้านนา ขอเชิญชวนร่วมส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2566
พฤหัสบดี 16 กุมภาพันธ์ 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญชวนบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และผู้สนใจ ร่วมส่งบทความตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2566 (ไม่มีค่าใช้จ่าย) บทความมีลักษณะดังนี้ เป็นบทความที่เกิดจากการค้นคว้าวิจัยโดยมีกระบวนการนำไปสู่การสร้างความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ในชุมชนสถานประกอบการ และมีข้ออธิบายได้อย่างชัดเจน และ/หรือ เป็นบทความที่เกิดจากการบริการวิชาการ ที่สามารถอธิบายกระบวนการนำองค์ความรู้ไปใช้ประยุกต์... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมงานมหกรรมชาติพันธุ์อำเภอพาน ครั้งที่ 1
พฤหัสบดี 16 กุมภาพันธ์ 2566 / ข่าวกิจกรรม

                          วันที่ 16 กุมภาพันธุ์ 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร  ทิพย์ศรี ผู้อำนวยการกองการศึกษาเชียงราย พร้อมด้วยนางสาววรินยา  อุโมงค์ หัวหน้าหน่วยงานบริการวิชาการและโครงการพระราชดำริ/โครงการใต้ร่มพระบารมี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬาชาติพันธุ์อำเภอพาน ประจำปี 2566 (มหกรรมชาติพันธุ์อำเภอพาน ครั้งที่ 1) ณ สนามกีฬา ศศช. บ้านป่าไม้อาข่าพัฒนา หมู... >> อ่านต่อ
จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา