โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประเภทรับตรง รอบ 3  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประเภทรับตรง รอบ 3

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 พฤษภาคม 2560 โดย ยุทธนา ปัญญาวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 205 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาประเภทรับตรงรอบที่ 3 
เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 4 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2560 ซึ่งได้เสร็จสิ้นสุดกระบวนการรับสมัครแล้ว
ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังนี้ 
>>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประเภทรับตรง  


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา