โลโก้เว็บไซต์ โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะบริหารฯ ประจำปีการศึกษา 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะบริหารฯ ประจำปีการศึกษา 2559

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 เมษายน 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 316 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันนี้ (28 เมษายน 2560) เวลา 8.00 น. ดร.อังกูร ว่องตระกูล ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้เชิญวิยากรคุณเบญจวรรณ พินิจ จากสำนักงานประกันสังคม จังหวัดเชียงรายและศิษย์เก่า มาให้คำแนะนำการปฏิบัติตนหลังจากสำเร็จการศึกษาและการทำงาน โดยในภาคเช้า จะเป็นการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และในภาคบ่ายจะเป็นการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมกาสะลอง อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา