โลโก้เว็บไซต์ โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะบริหารฯ ประจำปีการศึกษา 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะบริหารฯ ประจำปีการศึกษา 2559

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 พฤษภาคม 2560 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะบริหารฯ ประจำปีการศึกษา 2559
            วันนี้ (28 เมษายน 2560) เวลา 8.00 น. ดร.อังกูร ว่องตระกูล ผู้อำนว...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา