โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ชร. เข้าร่วมประชุมชี้แจงการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา ชร. เข้าร่วมประชุมชี้แจงการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 พฤษภาคม 2560 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา ชร. เข้าร่วมประชุมชี้แจงการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
                วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 นางสาวจิณณ์ณิชา อินยะพรม หน่วยงานนักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมประชุมชี้แจงการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อดำเนินการฝึกศึกษาของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ. ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา