โลโก้เว็บไซต์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ปัจฉิม ประจำปีการศึกษา2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ปัจฉิม ประจำปีการศึกษา2559

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 เมษายน 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 517 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                    วันนี้ (28 เมษายน 2560) เวลา 13.00 น. ผศ.พิเชษฐ์ เวศนารัตน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้เชิญวิยากรคุณเบญจวรรณ พินิจ จากสำนักงานประกันสังคม จังหวัดเชียงรายและอาจารย์เพลิน จันทร์สุยะ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า มทร.ล้านนา ชร. ศิษย์เก่า มาให้คำแนะนำการปฏิบัติตนหลังจากสำเร็จการศึกษาและการทำงาน ณ ห้องประชุมกาสะลอง อาคารวิทยบริการ และปิดท้ายด้วยกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ลานใต้ถุนอาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
               ข่าว/ภาพ : นางสาวพัชราภรณ์ คำสร้อย

                    ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา