โลโก้เว็บไซต์ 2017-04-28 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2017-04-28

คณะวิศวกรรมศาสตร์ปัจฉิม ประจำปีการศึกษา2559
ศุกร์ 28 เมษายน 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

                    วันนี้ (28 เมษายน 2560) เวลา 13.00 น. ผศ.พิเชษฐ์ เวศนารัตน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้เชิญวิยากรคุณเบญจวรรณ พินิจ จากสำนักงานประกันสังคม จังหวัดเชียงรายและอาจารย์เพลิน จันทร์สุยะ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า มทร.ล้านนา ชร. ศิษย์เก่า มาให้คำแนะนำการปฏิบัติตนหลังจากสำเร็จการศึกษาแ... >> อ่านต่อ


โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะบริหารฯ ประจำปีการศึกษา 2559
ศุกร์ 28 เมษายน 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

            วันนี้ (28 เมษายน 2560) เวลา 8.00 น. ดร.อังกูร ว่องตระกูล ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้เชิญวิยากรคุณเบญจวรรณ พินิจ จากสำนักงานประกันสังคม จังหวัดเชียงรายและศิษย์เก่า มาให้คำแนะนำการปฏิบัติตนหลังจากสำเร็จการศึกษาและการทำงาน โดยในภาคเช้า จะเป็นการปัจ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา