โลโก้เว็บไซต์ 2017-05-03 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2017-05-03

สโมสรนักศึกษาคณะบริหารฯจัดโครงการแสดงผลงานทางวิชาการ
พุธ 3 พฤษภาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

          สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย จัดโครงการ“แสดงผลงานทางวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1” ในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อังกูร ว่องตระกูล ผู้อำนวยการกองการศึกษาเชียงราย เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ ซึ่งเป็นกิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประกอบด้วยกิจกรรมการจัดบูธขายสินค้า กิจกรรมประกวดร้... >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประเภทรับตรง รอบ 3
พุธ 3 พฤษภาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

      ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาประเภทรับตรงรอบที่ 3 เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 4 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2560 ซึ่งได้เสร็จสิ้นสุดกระบวนการรับสมัครแล้วทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังนี้  >> อ่านต่อมทร.ล้านนา ชร. เข้าร่วมประชุมชี้แจงการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
พุธ 3 พฤษภาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

                วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 นางสาวจิณณ์ณิชา อินยะพรม หน่วยงานนักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมประชุมชี้แจงการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อดำเนินการฝึกศึกษาของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ. โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซร์ จ.เชียงราย                 ข่าว  : นางสาวพัชราภรณ์  คำสร้อย                 ภาพ  : นางสาวจิณณ์ณิชา  อินยะพรม >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา