โลโก้เว็บไซต์ 2017-01-26 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2017-01-26

คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมหารือกับสถานประกอบการกลุ่มโอท๊อป อ.เชียงของ จ.เชียงราย
พฤหัสบดี 26 มกราคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

ในวันที่ 25 มกราคม 2560  อาจารย์ ดร.ยรรยง  เฉลิมแสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.วิไลพร  จันทร์ไชย รองคณบดีด้านวิจัยและพัฒนา และคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมประชุมหารือการพัฒนางานวิจัยกลุ่มคลัสเตอร์กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปล้านนา ร่วมกับสถานประกอบการกลุ่มโอท๊อป อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย  ณ โรงแรมน้ำโขงริเวอร์ไซด์ จังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งเข้าไปศึกษาดูงานสถานประกอบการในพื้นที่ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย  >> อ่านต่อ


ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 1/2560 สัญจร จ.เชียงราย
พฤหัสบดี 26 มกราคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

                  เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 อาจารย์ ดร.ยรรยง  เฉลิมแสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 1/2560 (สัญจร)ในเวลา 13.00 น. ณ โรงแรมน้ำโขงริเวอร์ไซด์ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ในการขับเคลื่อนการบริหารงานของคณะฯ ต่อไป                 และในวันที่ 25 มกราคม 2560 คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้เข้าไปศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ บ้านดอยสะโง๊ะ อำเภอเชียง... >> อ่านต่อ


มอบของขวัญแก่ทีมนักศึกษาแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ
พฤหัสบดี 26 มกราคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

บ่ายวันนี้ (26 มกราคม 60) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม สุธาคำ รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ชร. ได้มอบของขวัญแสดงความยินดีกับ นายณัฐพงษ์ กุลมะโฮง นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวฯ,  >> อ่านต่อ


ตารางสอน 2/2559
พฤหัสบดี 26 มกราคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์    สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า         - หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า(ค.อ.บ.,วศ.บ.)        -  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา