โลโก้เว็บไซต์ 2017-05-16 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2017-05-16


มทร.ล้านนา ชร. เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ มคอ.7
อังคาร 16 พฤษภาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

          คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย ส่งตัวแทนหัวหน้าหลักสูตรแต่ละหลักสูตร เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) คณะบริหารธุรกิจฯ ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2560 เพื่อจัดทำผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูต... >> อ่านต่อ


กำหนดวันทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย
อังคาร 16 พฤษภาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

 กำหนดวันทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2559ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560กลุ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา