โลโก้เว็บไซต์ Ookbee Buffet | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

Ookbee Buffet

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 30 ตุลาคม 2560 โดย ยุทธนา ปัญญาวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 604 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   ได้มีการให้บริการฐานข้อมูล นิตยสาร หนังสือ หนังสือพิมพ์ หนังสือเสียง ออนไลน์ จากสำนักพิมพ์ OOKBEE กว่า 20,000 ฉบับ
  >>>> จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์การใช้งาน OOKBEE BUFFET ได้ที่ เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น ของห้องสมุด ชั้น 4 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
หมายเหตุ : ติดต่อสอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ห้องสมุด อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 และ 4  วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. 
เคาเตอร์บริการ ยืม – คืนทรัพยากรสารสนเทศโทร. 053-723979 ต่อ 2001, 4026 

 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา