โลโก้เว็บไซต์ 2017-07-03 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2017-07-03

นศ.การตลาดเข้าศึกษาดูงาน ในรายวิชาการตาดเพื่อสิ่งแวดล้อม
จันทร์ 3 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 อาจารย์ณฐมน ทรัพย์บุญโต อาจารย์ประจำสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำนักศึกษาสาขาการตลาดที่เรียนในรายวิชาการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ กาแฟสดดอยมะค่า ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย เพื่อศึกษาการทำธุรกิจในอนาคตตามวิถีพอเพียงอย่างยั่งยืนและเรียนรู้แนวการทำการเกษตรทฤษฏีใหม่เศรษฐกิจแบบพอเพียง โดยมีค... >> อ่านต่อ


ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา
จันทร์ 3 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

      ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 9 รูป ณ อาคารวิทยบริการและร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ณ วัด ในพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เริ่มเวลา 06.00 น.เป็นต้นไป >> อ่านต่อ


เชิญชวนสั่งซื้อสัปะรดในราคาย่อมเยาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสัปะรดในจังหวัดเชียงราย
จันทร์ 3 กรกฎาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

           จังหวัดเชียงรายร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงรายและสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงราย นำผลสับปะรดจากกลุ่มเกษตรกรมาจัดจำหน่ายและในการสั่งซื้อสับปะรดเพื่อแก้ไขปัญหาสับปะรดตกต่ำ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ในจังหวัดเชียงราย ปีการผลิต 2560 ขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมซื้อสับปะรดจากเกษตรกรชาวสวน ซึ่งเริ่มจำหน่าย ในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 นี้มีการจัดจำหน่ายในวันประชุมหัวหน้าส่วนราชก... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา