โลโก้เว็บไซต์ 2017-05-09 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2017-05-09

กำหนดการสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
อังคาร 9 พฤษภาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายกำหนดการสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2560 กำหนดการ สำหรับนักศึกษาใหม่ รายการ >> อ่านต่อ


คณาจารย์และนักศึกษา มทร.ล้านนา ชร. จัดเสวนาระดมความคิดเห็นประเพณีตักบาตรเป็งปุ๊ด
อังคาร 9 พฤษภาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

          เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 อาจารย์ภีราวิชญ์ ชัยมาลา หัวหน้าศูนย์วัฒนธรรมศึกษา หัวหน้าโครงการวิจัยพร้อมด้วยคณะวิจัยประกอบด้วย ผศ.ราเชนทร์ ชูศรี ดร.ปองสุข ศรีชัยและ อ.สุภัทรจิตต์ มะโนสด และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และนักศึกษาสาขา... >> อ่านต่อ
จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา